Skal Norgesmodellen være en minstestandard eller en norm for hele landet?

  • 20. januar 2023

I begynnelsen av februar går høringsfristen for Norgesmodellen ut. Mens NHO vil at modellen skal være en norm, ønsker regjeringen og fagbevegelsen lokale tilpasninger.

Norgesmodellen for offentlige anskaffelser er et forslag om en egen seriøsitetsmodell for hele landet, mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

– For bedriftene er det viktig å ha ett sett nasjonale regler å forholde seg til, for å skape forutsigbarhet og like konkurransevilkår, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO. Hun mener at det er behov for en lik modell for alle kommuner, med kun bransjevise tilpasninger.

Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet er uenig. Han mener at Norgesmodellen skal fungere som et gulv som tvinger de kommunene som ikke har seriøsitetsbestemmelser til å innføre det.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie