– Behov for mer og bedre veiledning om kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser

  • 20. januar 2023

Regjeringen vil ha på plass hjelp til kontraktsoppfølging samtidig med at de nye kravene til miljø trer i kraft. Også til bruk når det gjelder oppfølging av Norgesmodell-kravene.

I regjeringens tildelingsbrev til Direktoratet for offentlige anskaffelser (DFØ) for 2023 står det blant årets prioriterte tiltak:

«Kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser: Det er behov for mer og bedre veiledning om kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser. DFØ skal lede et arbeid med relevante aktører som skal utarbeide beste praksis for kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser. Beste praksis skal rette seg både mot kontraktsoppfølging generelt og mot oppfølging av krav som skal motvirke arbeidslivskriminalitet spesielt. Arbeidet skal ferdigstilles innen 1. juli 2023».

Hva denne «beste praksis» vil inneholde, er neppe helt klart ennå. Men bare at en slik skal foreligge, er et tydelig signal om at nå skal det følges opp, skriver Anbud365.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie