Offentlige anskaffelser, innkjøper-råd: Ikke gjør «beste praksis» om kontraktsoppfølging for kompleks

  • 25. januar 2023

Nå kommer «beste praksis»-veiledning om kontraktsoppfølging. Den bør ikke være for kompleks, oppfordrer innkjøpssjef Birgitte Gullestad i Bergen kommune. Hun minner dessuten om at kontraktsoppfølging krever egen fagkompetanse.

I Finansdepartementets tildelingsbrev til (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) DFØ for 2023 skriver departementet at det er behov for mer og bedre veiledning om kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser. DFØ skal lede arbeidet med å utarbeide beste praksis for kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser. Beste praksis skal rette seg både mot kontraktsoppfølging generelt og mot oppfølging av krav som skal motvirke arbeidslivskriminalitet spesielt. Arbeidet skal ferdigstilles innen 1. juli 2023.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie