Skip to main content
 

Offentlige anskaffelser, innkjøper-råd: Ikke gjør «beste praksis» om kontraktsoppfølging for kompleks

25. januar 2023

Nå kommer «beste praksis»-veiledning om kontraktsoppfølging. Den bør ikke være for kompleks, oppfordrer innkjøpssjef Birgitte Gullestad i Bergen kommune. Hun minner dessuten om at kontraktsoppfølging krever egen fagkompetanse.

I Finansdepartementets tildelingsbrev til (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) DFØ for 2023 skriver departementet at det er behov for mer og bedre veiledning om kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser. DFØ skal lede arbeidet med å utarbeide beste praksis for kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser. Beste praksis skal rette seg både mot kontraktsoppfølging generelt og mot oppfølging av krav som skal motvirke arbeidslivskriminalitet spesielt. Arbeidet skal ferdigstilles innen 1. juli 2023.

Nyhet