Skip to main content

KPMG-rapport: Evaluering av etatssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet

KPMG-rapport: Evaluering av etatssamarbeid mot arbeidslivskriminalitet

Rapport utarbeidet av KPMG for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

KPMG

Publikasjonsår: 2022Relaterte nyheter

  • Relaterte seminarer

    Relaterte tema