Skip to main content
 

Arbeidstilsynet skal få hjelp av politiet for å stoppe kriminelle

02. juli 2024

Fra første dag har det blitt satt store spørsmålstegn ved hvordan politiet skal bistå i det daglige på a-krimsenterne. Regjeringen vil løse opp i den mangeårige floken i a-krimsamarbeidet.

A-krimsamarbeidet startet med at Nav, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Politiet skulle være likeverdige parter som sammen skulle bekjempe de kriminelle i arbeidslivet.

Men allerede da det første a-krimsenteret i Stavanger i 2014 ble opprettet, ble det stilt spørsmål ved om politiet hadde lov til å delta på felles aksjoner. I 2020 slo en utredning fast at politiet ikke hadde lov til å være med på a-krimsenternes aksjoner med mindre det forelå mistanke om at det foregikk noe kriminelt på stedet.

Nå foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet å endre loven, slik at politiet skal ha plikt til å bistå Arbeidstilsynet dersom tilsynet blir nektet å utføre sitt arbeid. Det er ett av seks forslag regjeringen nå sender på høring i en stor pakke som skal utvide Arbeidstilsynets verktøykasse i kampen mot kriminelle i arbeidslivet.

De andre forslagene er:

  • Arbeidstilsynet skal kunne hente inn opplysninger fra tredjepart,
  • tilsynet skal kunne sikre bevis for lovbrudd selv om arbeidsgiver nekter,
  • også privatpersoner, ikke bare firmaer, skal kunne ilegges overtredelsesgebyr, og
  • tilsynet skal kunne gi overtredelsesgebyr på stedet.

Les også:

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven - gjennomgang av Arbeidstilsynets virkemidler og forslag til nye hjemler

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette gjennomgang av Arbeidstilsynets virkemidler og forslag til nye hjemler i arbeidsmiljøloven på alminnelig høring. (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 02.07.2024)

Flere og sterkere virkemidler til Arbeidstilsynet

– Vi skal ha et trygt og seriøst arbeidsliv i Norge. I dag er noen deler av arbeidslivet utsatt for arbeidslivskriminalitet. Dette gir konsekvenser både for de seriøse bedriftene, for arbeidstakere og for samfunnet. Derfor må vi gjøre det vanskeligere for useriøse aktører. Med våre nye forslag vil det bli vanskeligere å unndra seg tilsyn, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 02.07.2024).

Nyhet