Mangelfull informasjon om risikovurderinger og kontroll

  • 31. oktober 2022

– Vi kan ikke se at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har formidlet til virksomhetene at det er et krav at risikovurderinger og eventuelt utført kontroll skal dokumenteres, skriver Riksrevisjonen i sin rapport fra undersøkelsen om oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser. 

Forskrift om arbeidsvilkår i offentlige kontrakter pålegger oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll av om leverandøren overholder de avtalte krav til lønns- og arbeidsvilkår. Dokumentanalysen viser at bare i 1 av 49 anskaffelser foreligger en dokumentert vurdering av risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår i den aktuelle kontrakten.

Les hele saken: Riksrevisjonen: Krav om dokumentasjon av risikovurderinger ikke formidlet  (Anbud 365, 31.10.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie