Bygningsarbeidere i Grenland er ikke fornøyd med Norgesmodellen

  • 10. november 2022

De gikk i spissen for å få innført seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp, men er ikke fornøyde med det regjeringa leverer på første trinn av Norgesmodellen. –  Hvis en skal gjøre noe med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet så må en gjøre noe med antall ledd i kontraktskjeden, sier Roald Stykket, leder i Fellesforbundet i Grenland.

Roald Stykket er tømrer, og hans fagforening startet allerede i 2014 arbeidet med å få Skien kommune til å vedta et regelverk som satte krav til kommunens leverandører. Dette ble til Skiensmodellen. Så overtok Telemark fylke modellen. Så kom Oslomodellen. Etter hvert ble det behov for å utvikle en felles modell for hele Norge.

Men Roald Stykket er ikke fornøyd med de tiltakene regjeringen legger fram for å hindre sosiadumping i forbindelse med offentlige innkjøp. Første trinn på Norgesmodellen er ikke godt nok.

– Dette er jo ingenting. Alt er bestemt i lover fra før. Antall nivåer i kontraktskjeden er det første en må gripe fatt i. Det er der en finner de mest useriøse forholdene. Det er der det er vilt og uregulert. Derfor må det settes grenser for antall nivåer, sier Stykket.

Det har vist seg at dersom en hovedentreprenør setter bort arbeidet til en underentreprenør som igjen setter det bort til en ny underentreprenør, blir det vanskelig å holde oversikten over lønns- og ansettelsesforhold.

Næringsminister Jan Christian Vestre sa under lanseringen at dette spørsmålet var et av de tiltakene som de kom tilbake til på neste trinn av Norgesmodellen.

Les hele saken: Norgesmodellen: Bygningsarbeidere i Grenland er ikke fornøyd med regjeringens tiltak mot sosial dumping (FriFagbevegelse, 10.11.22)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie