Første steg av Norgesmodellen er lansert

  • 05. november 2022

Regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer i forbindelse med lanseringen av Norgesmodellen. – Disse kravene vil sikre like spilleregler for de seriøse aktørene og hindre sosial dumping, sier næringsminister Jan Christian Vestre.
Regjeringen vil også revidere regelverket for offentlige anskaffelser. Et nytt lovutvalg ble nedsatt 4. november.

Norgesmodellen innføres i faser. I dag sender regjeringen på høring forslag om strengere seriøsitetsbestemmelser i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen. Dette gjøres ved å stille krav om at offentlig oppdragsgiver stiller kontraktsvilkår om etterlevelse av følgende regelverk: 

  • betaling via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling
  • lovlige tilknytningsformer i arbeid
  • obligatorisk tjenestepensjon
  • HMS-kort.

Forslaget sendes nå på høring. Det arbeides videre med en rekke tiltak, i tett samarbeid med partene.

Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 650 milliarder kroner.

Les pressemeldingen fra Nærings- og  fiskeridepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Nå kommer Norgesmodellen med nye seriøsitetskrav i bygg, anlegg og renhold  (regjeringen.no, 05.11.22)

Les pressemeldingen om lovutvalget: Vil gjøre anskaffelsesregelverket bedre for bedrifter og oppdragsgivere (Nærings- og fiskeridepartementet, 05.11.22)

 
Nyhet

Mer om tema

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie