Skip to main content
 

Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten

14. juni 2023

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig oppsummerer månedlig dommer, KOFA-avgjørelser og andre viktige nyheter innenfor anskaffelsesretten. I denne spalten omtales blant annet endringene i anskaffelsesloven. Lovsaken ble andregangsbehandlet og vedtatt i Stortinget 12. juni.

Nyhet