Anbud365, 17.06.22

Offentlige innkjøp god butikk for tusenvis av useriøse – skal det være slik?

En ny rapport forteller at det offentlige tildeler oppdrag for milliarder over årene til useriøse, til dels kriminelle foretak. Over en femårsperiode er nær 2200 slike foretak beæret med offentlige penger, med skattepenger.

På tross av alle slags «modeller» i kampen mot de useriøse. Det finnes verktøy til bruk, men de brukes i liten grad. Igjen mangler kapasitet, kompetanse og oppfølging – den politiske og administrative ledelsen sitter med ansvaret. Rett nok er mange av de useriøse i overkant smarte, men en bedre jobb enn det som gjøres, må det være lov å forlange.

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) står bak rapporten «Leverandører til det offentlige. Egenskaper ved leverandører som har begått lovbrudd». NTAES er et samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Økokrim, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet.

Les hele saken: Offentlige innkjøp god butikk for tusenvis av useriøse – skal det være slik? (Anbud365, 17.06.22)

Les også: Straffede leverer i snitt for beløp fem ganger høyere til det offentlige enn andre leverandører (Anbud365, 23.06.22)

 


Relaterte tema

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie