Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Storrengjøring i arbeidslivet

  • kl. 14.00–15.15
  • Fafo, Borggata 2B

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen storrengjøring i arbeidslivet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Det skal komme en forsterket innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hva vil stortingsflertallet prioritere? Og hvordan stiller LO og NHO seg til de ulike tiltakene?

På dette seminaret i Fafo Østforum møtte du Tuva Moflag (Ap) fra arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, LO-sekretær Trude Tinnlund og Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Siden EUs grenser ble flyttet østover i 2004, har Norge opplevd sin største innvandringsbølge av arbeidstakere noensinne. Ulike regjeringer har siden 2006 hatt handlingsplaner og strategier mot useriøs og kriminell virksomhet i arbeidslivet. Én viktig erfaring fra årene som har gått, er at nye tiltak og reguleringer ikke er nok. Etterlevelse av regelverket er et vel så viktig problemområde.

I løpet av årene etter 2004 er det også rundt 200 000 personer fra de nyeste EU-landene som har bosatt seg i Norge. Det vil si at arbeidsinnvandrerne lever svært ulike liv, alt etter hva slags tilknytning de har til arbeidsplassen, lokalsamfunnet og landet.

Noen bransjer og arbeidstakere er mer utsatte for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet enn andre. I regjeringsplattformen til Ap og Sp er det listet opp en rekke tiltak, som blant annet begrensning av innleie, styrking av allmenngjøringsordningen, nasjonale seriøsitetskrav («Norgesmodell»), flere sentre mot arbeidslivskriminalitet, styrking av Arbeidstilsynet og utvidelse av solidaransvaret.

På seminaret spurte vi politiker og partene: Hvor stort er rengjøringsbehovet? Hva bør prioriteres på hurdalskameratenes tiltaksliste? Er det noe som mangler?

 

Program

Velkommen og introduksjon ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum

Korte innledninger fra og panelsamtale mellom

  • Tuva Moflag (Ap) fra arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget
  • Trude Tinnlund, LO-sekretær
  • Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Anne Mette Ødegård, Fafo

Relevant publikasjon

hurdalsplattformen2021 2025Hurdalsplattformen 2021–2025. Regjeringsplattform for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringen Støre ble utnevnt av Kongen i statsråd 14. oktober 2021. Last ned rapporten (Statsministerens kontor, 14.10.21)

 

 

På programmet

Tuva Moflag
Stortingsrepresentant (Ap)
Stortinget
Trude Tinnlund
LO-sekretær
LO
Nina Melsom
Direktør for område Arbeidsliv
NHO
Anne Mette Ødegård
Seniorforsker
Fafo

Bakgrunn om tematikken

Relevante publikasjoner

Nyheter om tematikken