Samle Norge til ett «modell-rike» i kampen mot useriøse

  • 29. oktober 2021

For drøyt et år siden kunne Fagforbundet informere om at om lag 170 norske kommuner og fylkeskommuner fram til da hadde vedtatt en eller annen form for bestemmelser mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Å forholde seg til samme krav og kriterier uansett hvor i landet man er med i en konkurranse om offentlige kontrakter, lyder fristende, mener Anbud365.

Et av de 23. punktene i Hurdalsplattformen til den nye regjeringen er å utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Gitt at alle offentlige oppdragsgivere tar i bruk en slik, er det en god ide – en ide som vil gjøre det enklere for så vel oppdragsgivere som tilbydere. Hvordan man skal få alle til å benytte Norgesmodellen er noe uklart for oss, men en sterk oppfordring kan selvsagt legges bak.

Les hele kommentaren: Samle Norge til ett «modell-rike» i kampen mot useriøse (Anbud365, 29.10.21)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie