FriFagbevegelse, 09.03.22

Ny arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen får mye å gjøre

Flyktningstrømmen fra Ukraina, AAP, retten til heltid, inn- og utleie fra bemanningsforetak, Norgesmodellen, ny handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet, styrking av allmenngjøringsordningen er bare noe av det som venter.

FriFagbevegelse har laget liste over sakene. Nedenfor listes opp saker som er Østforum-relevante:

Inn- og utleie fra bemanningsforetak
Arbeidsdepartementet sendte 19. januar ut en høring med fem ulike forslag som vil gjelde inn- og utleie fra bemanningsforetak:

 • Oppheve retten til å leie inn ved midlertidige behov
 • Forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold
 • Grensen mellom innleie og entreprise
 • Godkjenning av bemanningsforetak
 • Rett til fast stilling etter to års innleie

Høringsfrist 19. april. Departementet skal vurdere høringsutspillene før eventuelle lovforslag sendes over til Stortinget som skal behandle dem.

Hurdalsplattformen og samarbeid med andre departement

 • Norgesmodellen. Frist for innspill er 4. april
 • Ny handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet
 • Styrking av allmenngjøringsordningen
 • Gjennomgå konkurslovgivningen
 • Mer myndighet til fagbevegelsen

Saker i Stortinget
I Stortinget ligger det to saker til behandling som regjeringa allerede har sendt over. Den nye ministeren skal komme til Stortinget å forsvare forslagene. Det ene forslaget er

 • Kollektiv søksmålsrett ved innleie

Les hele saken: Ny arbeids- og inkluderingsminister: Marte Mjøs Persen får mye å gjøre: Disse sakene venter på den nye arbeidsministeren (FriFagbevegelse, 09.03.22)

 

 


Relaterte tema

Relaterte seminarer

Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

Storrengjøring i arbeidslivet

Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie