Skip to main content

Fafo Østforum seminar

Vil innleieforbud løse problemene i bygningsbransjen?

 • 3. mars 2022, kl. 14.00–16.00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Fagbevegelsen jubler. Arbeidsgiverne lurer på hvorfor de ikke er tatt med på råd. Forslag til nytt regelverk for inn- og utleie fra bemanningsforetak skaper sterke reaksjoner.

Kombinasjonen innleie og arbeidsinnvandring har ført til opphetede diskusjonene det siste tiåret.

 • Hva blir konsekvensene av forbud mot innleie i bygg i Oslofjord-området?
 • Hva er fordeler og ulemper med kollektiv søksmålsrett for fagforeninger?
 • Hva er Arbeidstilsynets erfaringer med ulovlig innleie?

Dette er tre av spørsmålene som ble belyst på seminaret.

Innleie og kollektiv søksmålsrett

Omfanget av innleid arbeidskraft er beskjedent. Det vil si under 2 prosent av antall årsverk i det norske arbeidsmarkedet.

Men: i deler av bygningsbransjen er om lag 15 prosent av arbeidstakerne innleid. Det er også regionale forskjeller, noe som er bakgrunnen for forslaget om forbud i Oslofjord-området.

Regjeringen vil også gjeninnføre et annet omstridt tiltak, nemlig kollektiv søksmålsrett for fagforeninger.

Nye tilsynsspørsmål

I 2020 fikk Arbeidstilsynet utvidet tilsynsmyndighet. Oppgaven går ut på å kontrollere at innleie fra bemanningsforetakene er lovlig og om de innleide likebehandles med fast ansatte. Hva er status så langt?

Program

Velkommen og introduksjon ved Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum

Innledninger

 • Kristine Nergaard, Fafo-forsker
 • Tuva Moflag, stortingsrepresentant (Ap), arbeids- og sosialkomiteen
 • Andreas van den Heuvel, LO-advokat. Presentasjon (pdf)
 • Sondre Varpe, seniorinspektør i Arbeidstilsynet. Presentasjon (pdf)

Panelsamtale 

 • Torbjørn Sølsnæs, myndighetskontakt i NHO Service og Handel
 • Siri Bergh, direktør for arbeidslivspolitikk og HMS i Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Joachim Espe, leder i Bygningsarbeidernes fagforening i Oslo

Spørsmål fra salen / seerne

Ordstyrer: Anne Mette Ødegård, Fafo

På programmet

Kristine Nergaard
Forskningskoordinator
Fafo
Tuva Moflag
Stortingsrepresentant (Ap)
Stortinget
Andreas van den Heuvel
LO-advokat
LO
Sondre Varpe
Seniorinspektør
Arbeidstilsynet
Torbjørn Sølsnæs
Myndighetskontakt
NHO Service og Handel
Siri Bergh
Direktør arbeidsgiverpolitikk og HMS
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Joachim Espe
Forbundssekretær
Fellesforbundet
Anne Mette Ødegård
Seniorforsker
Fafo

Relevante publikasjoner

Nyheter om tematikken