Skip to main content

Nye Innleieregler: tillitsvalgtes erfaringer

Nye Innleieregler: tillitsvalgtes erfaringer

Notat fra Tankesmien Agenda

Tankesmien Agenda

Endringene i innleieregelverket har fått mye oppmerksomhet i mediene. Arbeidsgiversiden og høyresiden har uttrykt høylytte bekymringer for at innstrammingen kan ramme bedriftene, og regjeringen er nå i dialog med ESA om lovligheten av det nye regelverket.

Formålet med notatet er å løfte frem erfaringer fra tillitsvalgte og hvordan de vurderer at det nye innleieregelverket har virket inn i deres arbeidshverdag. Notatet er ikke ment som en fullstendig gjennomgang eller evaluering av regelverket, og inkluderer derfor ikke alle perspektiver eller hensyn.

Notatet er basert på intervjuer med et knippe tillitsvalgte og har som formål å formidle deres opplevelser. Disse ses opp mot andre undersøkelser og arbeidsmarkedsstatistikk fra SSB.

Publikasjonsår: 2023Relaterte nyheter

  • Relaterte seminarer