Skip to main content

Fafo Østforum webinar

Hvilke utfordringer skaper nye regler for innleie av arbeidskraft?

  • Onsdag 27. september 2023
  • Direktesending fra LO Media Studio

I april ble det innført innstramninger i regelverket for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbedrifter. Fafo har – i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) – fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å undersøke konsekvensene av endringene. På dette direktesendte webinaret presenteres de første funnene fra forskningen.

Et viktig formål med endringene er at flere skal bli fast ansatt. Kommer det til å skje? Og hvilke andre konsekvenser kan det nye regelverket få? Vil det føre til større bruk av underentreprenører og midlertidige ansettelser? Vil endringene favorisere de store entreprenørene med tariffavtale, på bekostning av de små?

Fafo har spurt byggbedrifter hvilke strategier de nå vil bruke for å erstatte innleid arbeidskraft. Svarene får du på webinaret når Fafo-forskerne Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Rolf K. Andersen legger frem funn. Du får også vite mer om det nye regelverket, og omfanget av arbeidsinnvandring og tariffavtaledekning i byggenæringen.

Endringen i regelverket fra april 2023 innebar et forbud mot å leie inn arbeidskraft innenfor bygg i Oslo-området. Adgangen til å leie inn ble også begrenset i resten av landet, men med unntak for bedriftene som har tariffavtale. Disse bedriftene kan fortsatt leie inn dersom de inngår avtale med sine tillitsvalgte. Dette kan innebære at de store bedriftene med tariffavtale kan fortsette å leie inn, mens de små ikke får anledning.

Velkommen ved Anne Mette Ødegård, seniorforsker, Fafo

Korte innlegg ved Fafo-forskerne

  • Kristine Nergaard
  • Kristin Alsos
  • Rolf K. Andersen

Spørsmål fra seerne
Send inn ditt spørsmål underveis i webinaret på sms til 469 10 718

Webinaret direktesendes på Fafo-tv:

  • Sendingen starter kl. 14.00.
  • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
  • Du kan også se opptak i ettertid.
  • Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.

På programmet

Kristine Nergaard
Forskningskoordinator
Fafo
Kristin Alsos
Forsker
Fafo
Rolf K. Andersen
Forsker
Fafo
Anne Mette Ødegård
Seniorforsker
Fafo