Skip to main content
 

Bemanningsforetak anker innleieforbud til Høyesterett

30. januar 2024

Det siste halvåret har en dom fra både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett slått fast at innleieforbudet ikke er i strid med EØS-avtalen. Nå ønsker selskapene som har saksøkt staten å prøve saken i høyeste instans.

– Regjeringen har i stor grad mistenkeliggjort en hel næring – en næring som er svært viktig for et velfungerende arbeidsmarked og næringslivet generelt, spesielt ved arbeid og prosjekter av midlertidig karakter, sier administrerende direktør Heine Aardalen i Stolt bemanning.

Selskapet er et av de 16 som har tatt saken til retten. Aardalen mener innleiereglene fører til nedleggelser, oppsigelser og bortfall av arbeidsplasser. Han mener mange av de tidligere innleide har endt opp i andre land med langt dårligere arbeidsforhold enn de hadde i Norge.

Saksøkerne har begjært stans i de nye reglene gjennom en midlertidig forføyning, og har bedt om at innstramningene settes til side frem til det kommer en endelig rettslig avklaring fra Efta-domstolen.

Anken ble sendt inn 26. januar og regjeringsadvokaten har fått tilsvarsfrist 12. februar. Etter dette er det opp til Høyesterett om de vil ta saken.

Nyhet