Skip to main content
 

Forbudet mot innleie angripes i rettsapparatet. Tre saker kan avgjøre

01. desember 2023

I april i år ble det ikke lenger lov til å leie inn med begrunnelsen av at det er et midlertidig behov. Da ble det også totalforbud mot innleie i byggebransjen for Oslo-området. Innstrammingene for bemanningsbyråene som virker for fullt i år, har ført til tre ulike rettsprosesser.

Den viktigste er ESAs prosess mot Norge. ESA har reist saken mot Norge på eget initiativ, og de mener at endringene i arbeidsmiljøloven bryter mot EØS-avtalen.

Men også et estisk bemanningsbyrå, Adecco, Manpower og bransjeforeningen SMB, har klaget Norge inn til overvåkingsorganet.

I en annen sak har 29 bemanningsbyråer gått til sak mot staten for å sette til side innleieforbudet i bygg- og anleggsbransjen i Oslo-området, og få tilbake bestemmelsen om at det er mulig å leie inn arbeidskraft ved midlertidige behov.

Den tredje saken er et erstatningssøksmål som ni små bemanningsbyråer har reist mot staten. De mener at hvert av byråene taper mellom 2 og 4 millioner kroner i året på forbudet og den generelle innstrammingen i muligheten for utleie av arbeidskraft.

Mens EFTA-domstolen i de to sakene med bemanningsbyråer, er rådgivende, vil en dom fra EFTA-domstolen der ESA har klaget inn Norge, være bindende.

Da vil Norge bli nødt til å endre arbeidsmiljøloven.

Nyhet