Skip to main content
 

Tillitsvalgte er glade for nye innleieregler

12. desember 2023

– Det er klart det ble litt panikk og mye «armer og bein» for bedriften da denne saken ble varslet. Men det har gått seg til og vi har fått på plass gode ordninger, forteller nestleder Trine Hansen Stavland i Industri Energi-klubben i Equinor.

Etter endringene i regelverket, kan kun bedrifter med tariffavtale og fagforening med innstillingsrett leie inn fra bemanningsbyrå, og det må avtales med tillitsvalgt i innleiebedriften. I bygg- og anleggsbransjen er det totalforbud mot innleie i Oslo, Viken, og tidligere Vestfold.

LO feiret de nye reglene, men EUs overvåkingsorgan, ESA, mener de bryter med EØS-avtalen og vil fjerne dem.

Hos norsk sokkels første fagforening Ekofisk-komiteen, som er Industri Energi-klubben i operatørselskapet ConocoPhillips, har de merket en endring i positiv retning etter at den nye loven kom på plass.

– De nye innleiereglene er et kjærkomment verktøy i vår verktøykasse som tillitsvalgte. For å øke grunnbemanning, redusere overtidsbruk og jobbe langsiktig med å redusere innleiebruken totalt sett, forteller leder av komiteen, Eirik Birkeland.

Ved det tyske konsernet Bilfingers fabrikk på Herøya i Porsgrunn har den nye loven ført til flere faste ansettelser, ifølge leder av klubben og Herøya Arbeiderforening Tor-Morten Thorsen.

– Det er sjeldent at tillitsvalgte blir så sentralt plassert i praktiseringen av et lovverk som dette – bruk den muligheten, vektlegger Thorsen.

Pressetalsperson Ellen Maria Skjelsbæk i Equinor sier de opplever at de nye innleiereglene har blitt håndtert godt i samarbeid med fagforeningene i bedriften, og vektlegger viktigheten av et godt samarbeid for å kunne ha fleksibilitet i arbeidsstyrken.

Nyhet