Skip to main content
 

Får sende erstatningssak mot Norge til Efta-domstolen

18. november 2023

De ni bemanningsbyråene som fremmet erstatningskrav mot staten på grunn av innstramningene i innleiereglene for arbeidskraft, får sende sin sak til Efta-domstolen.

Kravet er nå på rundt 40 millioner kroner, men kan øke om flere bemanningsbyråer melder seg på, mener Nicolay Skarning i advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig.

– Staten har tapt første runde ved at Oslo tingrett nå har besluttet fremleggelse for Efta-domstolen i Luxembourg. Vi legger til grunn at Efta-domstolen vil være enig med Eftas overvåkingsorgan i at Norge har brutt EØS-avtalen og dermed er erstatningsansvarlig overfor bemanningsbyråene og deres kunder for de tap de er påført, sier Skarning.

Regjeringen fastholdt i forrige måned overfor EFTAs overvåkingsorgan (Esa) at innstrammingene i bruk av innleid arbeidskraft er i tråd med EØS-retten.

Nyhet