Skip to main content
 

Innleieforbud og økonomisk nedgangstid gir dramatisk nedgang i bemanningsbransjen

27. november 2023

Bransjestatistikk fra NHO Service og Handel viser at arbeidstimene i bemanningsbransjen i tredje kvartal sank med 21,9 % i forhold til året før. Størst nedgang var det innen bygg og anlegg.

Nedgangen skyldes først og fremst innstrammingene i regelverket, men økonomiske nedgangstider forsterker også problemene.

Bedrifter som ikke har tariffavtaler med de store forbundene mistet fra 1. april 2023 muligheten til å bemanne sesong, produksjonstopper og prosjekt via bransjen. Disse bedriftene vil, for å være konkurransedyktig, også i fremtiden ha behov for fleksibel arbeidskraft.

En vridning i aktiviteten fra personalutleie til rekruttering (fast og midlertidig), formidling av selvstendige næringsdrivende, underentrepriser samt konsulentbistand innen HR vil skje i tiden som kommer. Vi ser at en rekke selskaper nå posisjonerer seg i dette markedet, skriver NHO Service og Handel.

Nyhet