Skip to main content
 

LO mener innleieforbudet har vært vellykket – Høyre uenig

23. januar 2024

Tillitsvalgte i byggenæringen mener forbudet fører til flere faste ansettelser, ifølge et notat fra Tankesmien Agenda. Kritikere ser det som et gigantisk eksperiment som bør stanses.

Tankesmien Agenda har intervjuet åtte tillitsvalgte fra Fellesforbundet og EL og IT Forbundet om deres opplevelser av innstrammingene av innleiereglene. De tillitsvalgte har inntrykk av at det blir flere faste ansettelser og bedre planlegging, men er bekymret for økt bruk av underleverandører.

Videre mener de tillitsvalgte at det har blitt mer fokus på arbeidsmiljø og kompetanseutvikling.

Samtidig opplever noen tillitsvalgte at arbeidsgivere har motarbeidet regelverket, og flere viser usikkerhet knyttet til Arbeidstilsynets oppfølging av regelverket, ifølge Tankesmien Agenda.

Notatet er laget på oppdrag fra LO, og er spesielt rettet mot forbundet på Østlandet. De tillitsvalgte som er intervjuet, jobber i bedrifter med mesteparten av sin virksomhet i Oslofjord-regionen, der det nå er forbud mot all innleie i byggenæringen.

Nestleder i LO, Steinar Krogstad, mener notatet viser at innleieforbundet i Osloområdet har vært svært vellykket. Medlem av arbeidskomiteen på Stortinget, Anna Molberg (H), mener fortsatt dette er et gigantisk eksperiment som bør stanses.

Hun viser til tall fra NHO som viser at 5000 mennesker har mistet sine faste stillinger i bemanningsbyrå på få måneder, og mener det ikke har vært noen boom av faste ansettelser i etterkant.

Nyhet