Skip to main content
 

Tror bruk av innleid arbeidskraft har gjort nordmenn mer skeptiske til EØS-avtalen

01. april 2024

Nordmenn tviler stadig mer på EØS-avtalen. Richard Storevik i Fellesforbundet understreker at EØS-avtalen har gitt mange fordeler, spesielt for industrien, men tror at ulempene, som for eksempel utbredt bruk av midlertidig arbeidskraft, har bidratt til ytterligere skepsis blant folk flest.

Ifølge en rekke artikler i Fri Fagbevegelse har klager fra europeiske bemanningsbyråer gjort at overvåkingsorganet ESA mener Norge bryter med vikarbyrådirektivet og friheten til å kunne yte tjenester innenfor EØS-området.

– Vår holdning vil være avhengig av om ESA vinner igjennom med sin holdning om at innleieregelverket er i strid med EØS-avtalen. Vinner de, er det nok siste dråpen i glasset for veldig mange, sier Storevik.

Nyhet