Skip to main content
 

Innleieforbudet: – Dette er billigere enn Nav

01. april 2024

Regjeringen satte en stopper for at bemanningsbyråer kunne leie ut folk i midlertidige stillinger i 2023. Sonar bemanning sier at de spiller en viktig rolle i å få folk utenfor arbeidslivet i jobb. Dosent Elin Ørjasæter ved Høyskolen Kristiania sier til Nettavisen at bemanningsbyråer vil kunne være billigere og bedre når det gjelder å få ukrainske flyktninger i jobb.

Våren 2023 satte Regjeringen en strek for kortvarige arbeidskontrakter via tredjepart som bemanningsbyråer.

16 bemanningsbyrå tok denne saken til retten, og tapte saken i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Men da saken ble anket til Høyesterett, vant byråene fram. Høyesteretts ankeutvalg har ikke tatt stilling til innleiereglene, men at den må sendes tilbake til lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil.

Samtidig føres det annet løp et annet sted, nemlig mot Efta-domstolen. Her står slaget om Norge kan ha brutt EØS-avtalen. Ti andre bemanningsforetak har sendt saken til Efta-domstolen, og da kan saken komme allerede før sommeren.

Men det er også et tredje spor – det politiske.Tidligere statsminister Erna Solberg (H) vil reversere forbudet mot innleie om og når hun igjen kommer til makten.

 

Nyhet