Skip to main content
 

Fire av fem ukrainere uten jobb: Får ikke lov å ansette dem

27. mars 2024

Mange nye flyktninger til Norge har ført til større sosialhjelpsutbetalinger. Adm dir Erik Myrvold i Sonar bemanning sier at flere ville kommet i arbeid dersom bemanningsbransjen kunne leie ut arbeidstakere.

En ny innstramming av reglene rundt innleie av arbeidstakere, gjør at bedriftene selv må ansette midlertidig for korte oppdrag. Reglene bør mykes opp, mener arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Nestleder Steinar Korgstad i LO mener at innstrammingen bidrar til at sårbare arbeidstakere som ukrainere ikke blir utnyttet.

Nyhet