Skip to main content
 

Bemanningsforetakene vant i Høyesteretts ankeutvalg: Sak om innleid arbeidskraft behandles på nytt

26. mars 2024

16 bemanningsforetak mener reglene for innleid arbeidskraft strider med EØS-avtalen. Lagmannsretten var uenig, men nå har Høyesterett opphevet kjennelsen som følge av saksbehandlingsfeil. Utvalget har altså ikke tatt stilling til om innleiereglene bryter med EØS-avtalen. Det skal lagmannsretten vurdere når saken behandles der på nytt.

I april 2023 strammet regjeringen inn reglene for innleid arbeidskraft, som blant annet innebar et forbud mot innleie av arbeidstakere fra vikarbyråer for å utføre midlertidig arbeid.

Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett slo fast at innleieforbudet ikke er i strid med EØS-avtalen, slik en rekke bemanningsforetak mente. 16 av foretakene tok saken videre til Høyesteretts ankeutvalg, som opphever lagmannsrettens kjennelse.

Les også saken: Borgarting må behandle begjæring om innleie-forføyning på nytt (Rett24, 27.03.24)

Nyhet