Skip to main content
 

Borgarting lagmannsrett opprettholder tingrettens avslag på innleiebegjæring

27. desember 2023

Lagmannsretten har forkastet anken fra bemanningsselskapene som ville at regjeringens innstramminger i innleiereglene skulle settes på pause.

30 bemanningsforetak begjærte i juni en stans i innføringen av de nye restriksjonene på innleie i en midlertidig forføyning. De mente at reglene er i strid med EØS-avtalen.

Oslo tingrett tok ikke begjæringen til følge, og bemanningsselskapene anket avslaget til lagmannsretten. Kort tid etter åpnet Eftas overvåkingsorgan ESA traktatbruddsak mot Norge.

Likevel har Borgarting lagmannsrett nå enstemmig kommet til den samme konklusjonen som tingretten, skriver Advokatwatch.

Nyhet