Skip to main content
 

Innleieforbudet: Ny foreleggelsessak for EFTA-domstolen

20. februar 2024

E2/24 - Foreleggelse fra Oslo tingrett datert 26. januar 2024 – Bygg og Industri Norge AS mot Staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet (forbudet mot innleie av arbeidskraft).

Det pågår en parallell sak om denne problemstillingen i ESA, omtalt i bakgrunnsinformasjon til Europautvalgets møte 15. september 2023.

Nyhet