Skip to main content
 

ESA undersøker om innleieforbudet bryter med EØS-avtalen

12. mars 2023

To bemanningsbyråer, et estisk og et norsk, har klagd Norge til Eftas overvåkingsorgan, ESA. Klagen gjelder vedtaket om å innskrenke mulighetene for å leie ut arbeidskraft.

Fra 1. juli blir det forbudt å leie ut arbeidstakere til byggebransjen i Oslo-området. Det blir heller ikke lenger lov til å leie inn arbeidstakere ved midlertidig behov.

10. februar sendte overvåkingsorganet et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet med en rekke spørsmål. Regjeringen fikk opprinnelig frist til 10. mars på å svare, men fristen er nå blitt utsatt til 5. mai.

ESA nøyer seg foreløpig med bare å stille spørsmål. Norge må svare på til sammen 15 spørsmål med diverse underspørsmål.

ESA antyder sterkt at Norge har brutt EUs vikarbyrådirektiv. Artikkel 36 pålegger Norge å legge til rette for fri flyt av tjenester mellom EØS-landene.

Nyhet