Skip to main content
 

ESA reiser spørsmål ved nye innleieregler

17. februar 2023

EFTAs overvåkingsorgan ESA har på eget initiativ opprettet sak for å undersøke de nylig vedtatte tiltakene i Norge som begrenser bruken av innleie. Saken ble opprettet på grunnlag av en klage ESA mottok fra et estisk vikarbyrå 12. januar 2023, skriver EFTA i et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 10. februar. 

8. februar 2023 mottok ESA nok en klage på de norske innleiereflene, denne gangen fra et norsk bemanningsbyrå.

ESA ønsker å vurdere om innleieforbudet i byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold og fjerning av muligheten til innleie når arbeidet er av midlertidig karakter er forenlig med Direktiv 2008/104 om vikararbeid og artikkel 36 i EØS-avtalen om friheten til å yte tjenester.


Nyhet