Skip to main content
 

Pressemelding: Innstramming i innleieregelverket – hva betyr det i praksis?

16. februar 2023

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fast, uten tidsbegrensning. Likevel kan virksomheter på bestemte vilkår leie inn arbeidstakere midlertidig. Fra 1. april i år vil ett av alternativene for innleie falle bort.

Dette gjelder muligheten til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak for å dekke et «arbeid av midlertidig karakter». Ut fra våre tilsyn har vi sett at det også er dette alternativet som er mest brukt som grunnlag for innleie.

Hvordan kan da virksomhetene løse de utfordringene som tidligere har blitt løst ved å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak, for eksempel i særlig travle perioder og lignende?

– Det er viktig å se på mulighetsrommet, sier avdelingsdirektør Torgeir Moholt.

Nyhet