Skip to main content
 

Innlegg: – Hva innebærer endringene i innleiereglementet for bygge- og anleggsbransjen?

23. mars 2023

– I år byr ikke påsken bare på påskekos. Fra 1. april 2023 gjelder nye og betydelig strengere regler for innleie fra bemanningsforetak (vikarbyrå). De nye innleiereglene vil få store konsekvenser for bygge- og anleggsbransjen, som må finne alternative måter å dekke midlertidig arbeidskraftbehov på, skriver senioradvokatene i DLA Piper, Ane Bergo og Live Sjøli. 

I innlegget forklarer Bergo og Sjøli hva de nye innleiereglene går ut på, og hva de vil innebære for bygge- og anleggsbransjen.

Senioradvokatene mener de nye innleiereglene vil kunne medføre store kostnader for utførende som har bundet seg i tilbud og inngått kontrakter som kan vare i flere år.

– Etter vår vurdering er det stor usikkerhet knyttet til om entreprenører/leverandører har krav på vederlagsjustering som følge av de nye innleiereglene.

Bergo og Sjøli vektlegger videre at flertallet i Stortingskomiteen har understreket at totalforbudet må evalueres innen utløpet av 2024.

Nyhet