Skip to main content

Fafo-notat: Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv

Fafo-notat: Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv

Målemetoder og omfang

Kristine Nergaard

Fafo-notat 2021:17

Prosjektet er utført på oppdrag fra Fellesforbundet og NHO Service og Handel.

Publikasjonsår: 2021Relaterte nyheter

  • Relaterte seminarer