Skip to main content
 

Regjeringa med snuoperasjon – vil likevel tillate vikarbyråer i helsevesenet

01. november 2022

Fagforeninger er rasende etter at regjeringa har varslet at de vil ha unntak for helsepersonell fra de nye, strenge reglene om bruk av vikarbyråer og innleid arbeidskraft.

Fagforeningene Unio og Norsk Sykepleierforbund (NSF) reagerer kraftig på at nettopp deres medlemmer blir unntatt fra innstrammingene. De forstår ikke regjeringens begrunnelse med at helsepersonell bør unntas av hensynet til pasientenes sikkerhet.

– Vi mener tvert imot at bruk av innleie kan ha store negative konsekvenser for de fast ansatte i virksomheten, og i verste fall gå ut over pasientsikkerheten, sier forbundsleder Ragnhild Lied i Unio og forbundsleder i NSF Lill Sverresdatter Larsen til Dagsavisen.

I NHO Service og Handel, som organiserer vikarbyråene, er adm.dir Anne-Cecilie Kaltenborn ikke overraskende uenig med Lied og Larsen i at det er en dårlig idé å gi unntak for helsepersonell når man strammer inn reglene for innleie.

– I forslaget legger regjeringen til grunn at graden av innleie er så enorm i Norge at det kreves dramatiske virkemidler. Men det er helt feil. Fafo har kartlagt hvor stor andel innleie vi har i Norge. Tallet er på mellom 1 og 2 prosent av årsverk. Innenfor bygg og anlegg er det 7–8 prosent, mens i helse er det mellom 0,5 og 1 prosent. Det er på ingen måte innleie man bygger beredskapen i helsevesenet på, sier Kaltenborn.

Les hele saken: Regjeringa med snuoperasjon – vil likevel tillate vikarbyråer i helsevesenet (Dagsavisen, 01.11.22)

 
Nyhet