Skip to main content
 

Nytt SSB-notat: Statistikk om utleie og innleie på arbeidsmarkedet

16. desember 2022

Det er behov for mer statistikk om innleie og utleie, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) når de presenterer sitt nye notat om utleie av arbeidskraft.

Notatet gir en beskrivelse av ulike registerstatistikker og andre statistikker i SSB som har informasjon om utleienæringen.

I 4. kvartal 2021 var det i overkant av 61 500 jobber i næringen utleie av arbeidskraft, en økning på nesten 15 000, eller 31 prosent, fra samme kvartal i 2015.

Utenlandske pendlere står for om lag 1 av 4 jobber i utleienæringen. Antallet har gått betydelig ned fra 2019, som var året før pandemien. Da var det nesten 20 000 pendlere fra utlandet i denne næringen.

Les hele saken: Statistikk om utleie og innleie på arbeidsmarkedet. Muligheter og kvalitet (SSB, 16.12.22)

 
Nyhet