Statistikk

Statistikk

Polen og Litauen topper statistikken over arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Utlendingsdirektoratet (UDI) er viktige kilder for å følge omfanget av arbeidsinnvandringen.

SSB-rapport: Integrering av innvandrere i Norge

SSB-rapport: Integrering av innvandrere i Norge

Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper

2020
SSB-rapport: Eldre innvandrere i Norge

SSB-rapport: Eldre innvandrere i Norge

Demografi, boforhold, inntekt, formue og helse

2022
Flyttinger 2022: Ukrainerne gir endringer i flyttemønsteret

Les hele saken: Ukrainerne gir endringer i flyttemønsteret


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2022 var 90 475 innvandringer og 32 536 utvandringer. Nesten en tredjedel av de over 90 000 innvandrerne hadde ukrainsk statsborgerskap. Uten ukrainere ville antall innvandrere vært det høyeste siden 2017, men bare 4 000 høyere enn i 2021.

Innvandrere fra nye EU-land etter 2004: en viss økning økning i andel sysselsatte i 2022

Sysselsettingen blant innvandrere var uendret i 2022


Sysselsettingen blant innvandrere var uendret i 2022. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er forskjeller mellom de ulike innvandrergruppene. Det er noe økning i prosentandelen sysselsatte blant innvandrere fra Afrika, Asia og EU-land i Øst-Europa. Og det er sterk nedgang i gruppen fra Europa utenom EU/EFTA og Storbritannina, noe som har sammenheng med flyktningstrømmen fra Ukraina.

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie