Skip to main content
Fafo Østforum webinar: Arbeidsinnvandringen tilbake på 2019-nivå

Fafo Østforum webinar: Arbeidsinnvandringen tilbake på 2019-nivå


Christoffer Berge fra SSB forteller at arbeidsinnvandringen har tatt seg kraftig opp etter koronapandemien, og er nå tilbake på 2019-nivå. I dette 25 minutter korte webinaret gis det oppdaterte tall og statistikk for arbeidsinnvandringen, både for bosatte og de som pendler til Norge.

Fafo Østforum, 28.11.22
Arbeidsinnvandring til Norge 2018–2022

Arbeidsinnvandring til Norge 2018–2022

Faktaflak fra Fafo Østforum

2022
Hver 8. lønnsmottaker i Danmark er nå fra utlandet

Hver 8. lønnsmottaker i Danmark er nå fra utlandet


Nye tall fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra august i år viser at det nå er over 290.000 utlendinger med fulltidsjobb i Danmark. Og dansk næringsliv vil åpne dørene for enda flere utlendinger i danske jobber.

Fagbladet 3F, 08.11.22
Økt familieinnvandring etter koronaåret 2020

Økt familieinnvandring etter koronaåret 2020


Familieinnvandringen steg markant i 2021 sammenlignet med året før. Antallet familieinnvandringer økte imidlertid mindre enn innvandringer på grunn av arbeid, flukt og utdanning.  Flest familieinnvandrere kom fra Polen, Eritrea og India. 

SSB, 25.10.22
Kraftig økning for polske lastebiler

Kraftig økning for polske lastebiler


I 2021 transporterte lastebiler på vei 16,9 millioner tonn gods inn og ut av Norge. Dette er 15 prosent mer enn i 2020. De utenlandske bilenes andel var på 70,9 prosent, 2,2 prosentpoeng mer enn året før.

SSB, 30.09.22
Ukrainsk forsker: – En tredel av de som flyktet har trolig reist tilbake

Ukrainsk forsker: – En tredel av de som flyktet har trolig reist tilbake


Over 5000 sivile ukrainere har mistet livet i russiske angrep mot Ukraina. Likevel reiser mange ukrainske flyktninger tilbake til sine kjære. EU vedtok at alle ukrainere har rett til å bo og jobbe i alle medlemslandene i opptil tre år. Men mange ukrainere sliter med å få seg jobb på grunn av språkbarrierer.

Utrop, 30.08.22
Ukrainske flyktningar bidrar til folkevekst

Ukrainske flyktningar bidrar til folkevekst


Det samla folketalet i Noreg gjorde eit uvanleg stort byks og auka med 20.000 menneske i andre kvartal i år, trass i fødselsunderskot. I hovudsak på grunn av dei ukrainske flyktningane, konkluderer SSB.

NRK Vestland, 25.08.22
Innvandring frå Ukraina gav uvanleg stor folkeauke i 2. kvartal

Innvandring frå Ukraina gav uvanleg stor folkeauke i 2. kvartal


Folketalet i Noreg auka med 20 000 personar i 2. kvartal. Mykje av auken skuldast innvandringar frå Ukraina. Samstundes var tala på fødde det lågaste i eit 2. kvartal SSB har målt i statistikken si historie.

SSB, 18.08.22

Stor økning i utenlandske pendlere


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ble 195 000 flere jobber på ett år. Det har også vært stor økning i utenlandske pendlere. I første kvartal 2022 så vi for første gang siden utbruddet av pandemien at antallet utenlandske pendlere, også kalt ikke-bosatte, økte sammenlignet med samme periode året før. Denne utviklingen fortsetter også i 2. kvartal.

SSB, 09.08.22
Fortsatt flest polske arbeidsinnvandrere

Fortsatt flest polske arbeidsinnvandrere


Innvandringen er nå tilbake på samme nivå som før koronapandemien. 38 600 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i 2021 – 12 600 flere enn i 2020. I likhet med de tre foregående årene, var arbeid viktigste også i 2021 – 16 900 personer med ikke-nordisk statsborgerskap innvandret på grunn av arbeid.

SSB, 07.07.22
Hvem er arbeidsinnvandrerne fra de nyeste EU-landene?

Hvem er arbeidsinnvandrerne fra de nyeste EU-landene?


I perioden 1990-2020 innvandret 319 900 ikke-nordiske statsborgere til Norge for å arbeide. 271 700 av dem var statsborgere i et EØS-land. Før 2004 kom det svært få til Norge fra EØS-land for å arbeide. Den årlige arbeidsinnvandringen herfra var på mellom 500 og 2 000.

Tre av fire arbeidsinnvandrere fra EØS-området som i dag er bosatt i Norge, er fra et av de nyeste EU-landene i Øst-Europa.

SSB, 28.06.22
Hvor mange ukrainere jobber i Norge?

Hvor mange ukrainere jobber i Norge?


I overkant av 4 800 ukrainere jobbet i Norge i april 2022. Det er omtrent 700 flere enn samme måned i 2021. 2 av 3 ukrainere som jobber i Norge er kvinner, og de fleste er unge.

SSB, 20.06.22