Skip to main content
Hvor mange ukrainere jobber i Norge?

Hvor mange ukrainere jobber i Norge?


I overkant av 4 800 ukrainere jobbet i Norge i april 2022. Det er omtrent 700 flere enn samme måned i 2021. 2 av 3 ukrainere som jobber i Norge er kvinner, og de fleste er unge.

SSB, 20.06.22
Viken er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft

Viken er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft


Andelen arbeidsinnvandrere og utenlandske pendlere blant de sysselsatte i Norge økte fra 2 prosent i 2003 og til 8 prosent i 2020. Viken er fylket der andelen er høyest, noe som kan henge sammen med at det er fylket hvor det er høyest aktivitet innen bygg- og anlegg. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB, 09.06.22
Høy innvandring og lav utvandring 1. kvartal bidro til største folkeøkning siden 2015

Høy innvandring og lav utvandring 1. kvartal bidro til største folkeøkning siden 2015


I årets første kvartal innvandret 14 600 personer til Norge, og 5 300 personer flyttet ut av landet. Det viser ny befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Høyere innvandring og lavere utvandring bidro til den høyeste folkeøkningen i 1. kvartal siden 2015, selv om fruktbarheten var lavere og dødligheten høyere enn i samme kvartal i fjor.

SSB, 19.05.22
Utenlandsk arbeidskraft: Flere pendler til Norge for å jobbe

Utenlandsk arbeidskraft: Flere pendler til Norge for å jobbe


For første gang siden utbruddet av korona vokser antallet som pendler til Norge for å jobbe. – Dette må sees i sammenheng med at innreiserestriksjoner og karanteneregler inn til Norge ble opphevet i starten av februar i år, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB, 09.05.22
Den grenseløse arbeidskraften

Den grenseløse arbeidskraften


Arbeidskraft fra utlandet har lenge vært viktig for sysselsettingen i Norge. Spesielt etter utvidelsene av EU i 2004 og 2007 har Norge framstått som et land det er attraktivt for mange å reise til for å arbeide. De fleste utenlandske arbeidstakere har bosatt seg i Norge, men utenlandske pendlere utgjør også en viktig sysselsatt gruppe, skriver Christoffer Berge, Leif Andreassen og Tonje Køber i en ny artikkel fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB, 28.04.22
Flyttinger 2021: Innvandrerne holder folketallet oppe i mange kommuner. Flere polakker enn på mange år

Flyttinger 2021: Innvandrerne holder folketallet oppe i mange kommuner. Flere polakker enn på mange år


Etter at korona ga en markert nedgang i innvandringene i 2020, kom det igjen betraktelig flere innvandrere i 2021, noe som har hjulpet på befolkningsutviklingen i mange kommuner. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2021 var 54 000 innvandringer og 34 300 utvandringer, noe som er om lag på nivå med 2018 for både inn- og utvandring.

SSB
30 prosent færre utstasjonerte de siste 5 årene

30 prosent færre utstasjonerte de siste 5 årene


I løpet av 2021 var det i underkant av 16 500 utstasjonerte arbeidstakere i Norge. Sett bort fra en liten økning mellom 2018 og 2019, har det vært nedgang i antall utstasjonerte helt siden 2016. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB, 30.03.22
Utenlandske arbeidstakere hadde mange koronarelaterte spørsmål i 2021

Utenlandske arbeidstakere hadde mange koronarelaterte spørsmål i 2021


SUA-sentrene har vært preget av pandemisituasjonen også i 2021, skriver Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i sin årsrapport for 2021. Antall henvendelser til servicesentrene var lavere enn i et normalt år. Koronarelaterte spørsmål topper statistikken, fulgt av spørsmål om arbeidsavtale, manglende lønn/feriepenger, og oppsigelser.

Fafo Østforum / SUA, 29.03.22
Færre utenlandske statsborgere i Norge etter lovendring

Færre utenlandske statsborgere i Norge etter lovendring


Ny adgang til å ha dobbelt statsborgerskap har ført til at antallet utenlandske statsborgere i Norge faller, for første gang siden 1990-tallet. Lovendringen ble innført fra og med 2020 og krever minst syv års bortid. Også blant personer fra EU-land, som ofte først har arbeidsinnvandret, har det vært en økning i søknader om norsk statsborgerskap.

Statistisk sentralbyrå, 14.03.22
10 NAV-milliarder utbetalt til utlandet i 2021. Mest til Sverige

10 NAV-milliarder utbetalt til utlandet i 2021. Mest til Sverige


Nær 100 000 personer bosatt i utlandet mottok utbetaling fra NAV gjennom 2021. 7 av 10 mottakere bosatt i utlandet hadde utenlandsk statsborgerskap. Disse mottok i overkant av halvparten av de totale utbetalingene til utlandet, noe som utgjorde 5,4 milliarder.

NAV, 10.03.22
Flere innvandrere i jobb i fjor

Flere innvandrere i jobb i fjor


Mye av økningen i 2021 skyldes en oppgang i de næringene som ble rammet av koronatiltakene i 2020. Sysselsettingsprosenten hos innvandrere fra EU-land i Øst-Europa i fjerde kvartal 2021 var på 75 prosent. Det er samme tall som i 2019, mens det i pandemiåret 2020 var på 71 prosent.

SSB, 03.03.22
Polske innvandrere øker mest i antall

Polske innvandrere øker mest i antall


De to gruppene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde ved årsskiftet til sammen 1 025 200 personer. Innvandrerne utgjorde 819 400 personer, eller 15,1 prosent av befolkningen. Ved årsskiftet bodde det 105 500 innvandrere i Norge med bakgrunn fra Polen, som med det var den klart største gruppen.

SSB, 07.03.22