1 av 10 innvandrere fra EU-land i Øst-Europa er arbeidsledige

1 av 10 innvandrere fra EU-land i Øst-Europa er arbeidsledige


Nye tall fra Statistik sentralbyrå viser at den registrerte ledigheten blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var 9,9 prosent i 3. kvartal 2020. Det er en nedgang fra 2. kvartal 2020 da ledigheten for denne gruppen var hele 14,6 prosent, men fortsatt langt høyere enn i 1. kvartal 2020 da ledigheten for denne gruppen var 6,0 prosent. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 3,2 prosent i 3. kvartal, 4,9 prosent i 2. kvartal og 1,7 prosent i 1. kvartal.

SSB, 11.11.20
Mindre familieinnvandring fra Polen, men mer fra India

Mindre familieinnvandring fra Polen, men mer fra India


I løpet av de siste årene har det kommet færre arbeidsinnvandrere til Norge. Dette har i sin tur gjort at det har vært mindre familieinnvandring fra land som Polen og Litauen. Innvandringen fra India utgjør et unntak fra denne tendensen med stagnerende arbeidsinnvandring, og med arbeidsinnvandrerne har det også kommet familiemedlemmer.

SSB, 19.10.20
Nedgang i godstransport med utenlandske lastebiler

Nedgang i godstransport med utenlandske lastebiler


Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utenlandske lastebilers andel av transportarbeidet på vei i 2019 var 29,2 prosent mot 29,9 i 2018. Svenske lastebiler kjører flest tonn, mens polske lastebiler kjører flest tonnkilometer.

SSB, 08.10.20
EU: Ledigheten vil holde seg høg

EU: Ledigheten vil holde seg høg


Ledigheten i €urosone-landene (19) vil øke kraftig utover høsten, selv om økonomien forbedrer seg takket være en rekke krisetiltak, mener den europeiske sentralbanken, ESB. Ledigheten i €urosone-landene (19) er på 7,8 prosent i juni mens i EU totalt sett (27) er 7,1 prosent.

LO-kontoret i Brussel, 22.09.20
Rekordlav innvandring i 2. kvartal

Rekordlav innvandring i 2. kvartal


I eit kvartal prega av tiltaka mot korona-pandemien vart det registrert 5 200 innvandringar til Noreg, viser nye tal frå befolkningsstatistikken. Til samanlikning vart det registrert i gjennomsnitt 12 600 innvandringar i kvart av dei fire føregåande kvartala. Talet på innvandringar er, til liks med folkeauken, det lågaste som har vorte registrert i SSB sin kvartalsstatistikk.

Fafo Østforum / SSB, 21.08.20
Over 14 prosent arbeidsledige blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa

Over 14 prosent arbeidsledige blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa


Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den registrerte ledigheten blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var 14,6 i 2. kvartal 2020, ergo en økning fra 1. kvartal 2020 da ledigheten for denne gruppen var 6,0 prosent. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 4,9 prosent i 2. kvartal og 1,7 prosent i 1. kvartal. Mange av de registrerte ledige er permitterte personer som søker om dagpenger som følge av koronatiltakene.

SSB, 12.08.20
Kommentar: – En trygg transportbransje

Kommentar: – En trygg transportbransje


– Den evige kampen for et bedre arbeidsliv har fått en nye seier. Etter flere år med trykk fra fagbevegelsen, de seriøse arbeidsgiverne og Arbeiderpartiet skal tilsynet med arbeidsforholdene i transportbransjen nå styrkes. Selv om Stortingets vedtak er bra, er vi langt fra i mål, skriver stortingsrepresentant (Ap) Arild Grande.

Sarpsborg Arbeiderblad, 04.06.20
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere: Kontorene gjenåpner 18. mai – Årsrapport for 2019 er tilgjengelig på nett

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere: Kontorene gjenåpner 18. mai – Årsrapport for 2019 er tilgjengelig på nett


De fem Servicesentre for utenlandske arbeidstakere gjenåpner 18. mai etter å ha vært stengt siden 11. mars i forbindelse med koronautbruddet. De fem SUA-kontorene er lokalisert i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kirkenes. Servicesentrenes felles årsrapport viser at de i 2019 hadde nesten 90 000 brukere, hvorav halvparten var på kontoret i Oslo.

Fafo Østforum / SUA, 13.05.20
Økt arbeidsinnvandring i 2019

Økt arbeidsinnvandring i 2019


Arbeidsinnvandringen til Norge økte i fjor. Polakkene utgjør, i likhet med tidligere år, den klart største gruppen ikke-nordiske arbeidsinnvandrere. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB, 12.05.20
Innvandring i 2019: Flere indere enn svensker

Innvandring i 2019: Flere indere enn svensker


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nettoinnvandringen til Norge økte i 2019 sammenlignet med året før, etter sammenhengende nedgang siden 2012. Personer med norsk statsborgerskap ligger på innvandringstoppen, etterfulgt av polakker, litauere. Antall med indisk statsborgerskap har økt jevnt og trutt de siste 10 årene, og i fjor passerte de svenskerne og inntok dermed fjerdeplassen.

SSB, 28.04.20
Innvandrere fra EU-landene i øst har høyest ledighet

Innvandrere fra EU-landene i øst har høyest ledighet


Grunnet koronakrisen så har ledighetstallene økt kraftig både blant innvandrere og befolkningen for øvrig. Størst ledighet finner vi blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa: 19,7 prosent.

SSB, 20.04.20
Ny studie: Den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt

Ny studie: Den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt


En forskergruppe med deltakere fra Frischsenteret, Statistisk sentralbyrå og NAV har analysert oppdaterte registerdata med informasjon om alle nye søknader om dagpenger i perioden 2. - 22. mars 2020. Rapporten «Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under Korona-krisen» viser at koronakrisen rammer bredt, men skjevt: Risikoen for oppsigelse eller permittering er klart større for arbeidstakere med lav inntekt, lav utdanning, og lavinntekts familiebakgrunn. Innvandrere er mer utsatt enn norskfødte.

SSB, 27.03.20

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie