Skip to main content
Nye tall om familieinnvandring

Nye tall om familieinnvandring


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2017 kom 2 200 familieinnvandrere fra Syria, og det er flere enn antallet som kom fra store innvandringsland som Polen og Thailand. Disse er det andre og tredje største landet med henholdsvis 1 107 og 948 familieinnvandrere i fjor.

(SSB, 25.10.18)
Lite innenlandsfrakt med utenlandske lastebiler

Lite innenlandsfrakt med utenlandske lastebiler


Utenlandske bilers andel av varetransport i Norge i 2017 utgjorde kun 4,9 prosent, viser tall fra en statistikk basert på EU/EØS-landenes lastebilundersøkelser. Det er fortsatt lite kabotasje av transportarbeid i Norge - andelen gikk opp fra 2,2 prosent i 2016 til 3,1 prosent i 2017. Men mye tyder på at det er en del usikkerhet knyttet til kabotasjetallene.

(SSB, 11.10.18)
Færre innvandringer og færre fødsler - nedgang i folkeveksten

Færre innvandringer og færre fødsler - nedgang i folkeveksten


Fra land i Øst-Europa var det 2. kvartal en liten øking i nettoinnvandringen, noe som var et resultat av at det både kom litt flere og dro litt færre statsborgere fra disse landene. Men det kom færre flyktninger, så totalt var det nedgang i nettoinnvandring. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

(Fafo Østforum / SSB, 22.08.18)
Nedgang i ledighet for innvandrere

Nedgang i ledighet for innvandrere


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal i år gikk den registrerte arbeidsledigheten ned for alle landgrupper. Innvandrere fra Øst-Europa hadde størst nedgang i perioden: 1,2 prosentpoeng.

(SSB, 21.08.18)
Arbeidsinnvandringen til Norge fortsetter å falle

Arbeidsinnvandringen til Norge fortsetter å falle


Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra en topp på 26 700 arbeidsinnvandrere i 2011 har denne innvandringen blitt redusert hvert år siden. Polakkene utgjør fortsatt den største gruppen i 2017, med 3 600 bosatte.

(SSB, 20.06.18)
Utdanningsnivå blant arbeidsinnvandrere, innvandrere og befolkningen

Utdanningsnivå blant arbeidsinnvandrere, innvandrere og befolkningen


Takk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen med høyere utdanning i Norge økte fra 30,4 til 33,4 prosent mellom 2013 og 2017. Innvandrere som gruppe er høyere utdannet enn befolkningen sett under ett. Mye skyldes at innvandrerne er yngre. Arbeidsinnvandringen de senere år har ført til en økning i andelen innvandrere med lang høyere utdanning.

(SSB, 08.06.18)
Hver femte rumener bor og jobber nå i utlandet

Hver femte rumener bor og jobber nå i utlandet


I EUs indre marked er flytting av arbeidskraft, det vil si mennesker, et viktig økonomisk verktøy. Nå begynner det å virke, viser fersk statistikk fra EUs sentrale statistikkbyrå Eurostat. 19,7 prosent av alle rumenere i arbeidsfør alder (20-64 år) bodde i 2017 i et annet land. I Norge har arbeidsmarkedet blitt preget av polakker. Statistikken viser at 7,8 prosent av dem bodde i utlandet i fjor. Mens 1,8 prosent av nordmenn bodde utaskjærs.

(ABC Nyheter, 28.05.18)
Færre ledige blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere

Færre ledige blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 9 527 innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var registrert ledig i 1. kvartal 2018. Det er 1 789 færre enn 1. januar 2017, dvs en nedgang på 1,4 prosentpoent.

(Fafo Østforum / SSB, 28.05.18)
Polsk økonomi går så det suser – færre polakker vil jobbe i Norge

Polsk økonomi går så det suser – færre polakker vil jobbe i Norge


Nettoinnvandringen fra Polen til Norge har falt drastisk de siste årene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Høyere lønninger og bedre forhold i hjemlandet gjør at det kommer færre polakker til Norge – og at flere reiser ut igjen.

(E24, 26.05.18)
Det kommer fortsatt flere polske og litauiske borgere enn det utvandrer

Det kommer fortsatt flere polske og litauiske borgere enn det utvandrer


Rekordstor nedgang i innvandring i fjor, mye fordi det kommer færre fra Syria. Det kom også færre europeere til Norge, i alt 1 900. 900 av disse var fra EU-land i Øst-Europa og 600 fra andre nordiske land.

(Fafo Østforum / SSB, 23.04.18)
 Nesten to av tre innvandrere i jobb

Nesten to av tre innvandrere i jobb


To av tre innvandrere, 65 prosent, var sysselsatt i fjerde kvartal i fjor. I befolkningen ellers i samme alder var andelen 77,7 prosent. For folk fra EØS-landene både i vest og i øst lå andelen like under 74 prosent, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

(NRK/NTB, 13.03.18)
20 år siden Norge hadde så lav innvandrervekst

20 år siden Norge hadde så lav innvandrervekst


Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er 20 år siden sist Norge hadde en så lav prosentvis vekst blant innvandrere.  – Mye av grunnen er at en del av polakkene som kom til Norge som arbeidsinnvandrere, har dratt hjem, i likhet med svensker og dansker, sier Minja Tea Dzamarija seniorrådgiver i SSB.

(NRK, 06.03.18)