Flere lastebiler fra Baltikum og Polen

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at norske lastebiler taper markedsandeler av godstransporten over grensen. Utenlandske lastebilers andel av godstransporten til og fra Norge øker. Det betyr at det blir flere utenlandske biler på norske veier, men ikke nødvendigvis mer kabotasje.

(SSB, 13.02.17)
Slik forklares fallet i arbeidsstyrken

Slik forklares fallet i arbeidsstyrken


Færre nordmenn er sysselsatte, men også færre nordmenn regnes som arbeidsledige. Lavere arbeidsinnvandring, flere førtidspensjonerte og unge i utdanning er blant faktorene som kan ligge bak. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Arbeidskraftundersøkelse (AKU) for november og fjorårets fjerde kvartal.

(E24, 27.01.17)
Færre verdsetter innvandreres arbeidsinsats

Færre verdsetter innvandreres arbeidsinsats


SSB undersøker årlig befolkningens holdnigner til innvandrere og innvandring. Nye tall for 2016 viser at på spørsmål om «arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar for det meste positivt til norsk økonomi»,  gikk andelen helt enige ned med 8 prosentpoeng. Andelen som var nokså enig i disse påstandene, økte imidlertid med henholdsvis 5 prosentpoeng.

Les rapporten Holdninger til innvandrere og innvandring 2016

(SSB, 21.12.16)
Fleire polakkar flyttar ut enn inn

Fleire polakkar flyttar ut enn inn


I tredje kvartal voks folketalet med 15 300. Utvandringa er framleis høg, særskilt blant polske statsborgarar. 1 400 polakkar flytta frå Noreg, medan nær 1 300 flytta til.

(SSB, 17.11.16)
Nedgang i ledighet blant innvandrere

Nedgang i ledighet blant innvandrere


Nye tall fra SSB viser at den registrerte ledigheten for innvandrere gikk ned fra 7,5 prosent i august 2015 til 7,2 prosent ett år etter. I resten av befolkningen lå den uendret på 2,3 prosent. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa hadde i august 2016 nest høyest ledighet, rundt 8 prosent, samtidig hadde denne gruppen størst nedgang på 0,6 prosentpoeng.

(SSB, 16.11.16)
 Mæland: - Nye grep mot arbeidslivskriminalitet

Mæland: - Nye grep mot arbeidslivskriminalitet


- NHO og LO mener det nye regelverket om offentlige anskaffelser kan gi mer arbeidslivskriminalitet. Det er en underlig påstand, skriver næringsminister Monica Mæland i et innlegg. Mæland påpeker at det nye regelverket inneholder helt nye, viktige virkemidler for å redusere arbeidslivskriminaliteten.

(bygg.no, 28.10.16)
 Godstransport med utenlandske lastebiler, 2015

Godstransport med utenlandske lastebiler, 2015


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utenlandske bilene har svært høy markedsandel ved kjøring til og fra Norge, mens de norske bilene naturlig nok dominerer kjøringen innenlands. Svenskregistrerte lastebiler er størst på kjøring til og fra Norge. Danske lastebiler er størst på kabotasje, men en del usikkerhet knyttet til kabotasjetallene. De polskregistrerte bilene hadde mest tredjelandskjøring.

(SSB, 14.10.16)
Arbeidsinnvandring i tall

Arbeidsinnvandring i tall


Ved inngangen til 2016 var 150 000 østeuropeere i jobb i Norge. I 2003 var tallet 6 400. Den sterke tilstrømmingen av arbeidskraft skyldes særlig utvidelsene av EUs frie indre arbeidsmarked. Siden 2011 har veksten gradvis dalt.

(arbeidslivet.no, 04.10.16)
Nye tall fra SSB: Arbeidsledighet blant innvandrere

Nye tall fra SSB: Arbeidsledighet blant innvandrere


Den registrerte ledigheten for innvandrere gikk ned fra 7,2 prosent i mai 2015 til 7,0 prosent i mai 2016. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa hadde i mai 2016 nest høyest ledighet med 8,4 prosent.

(SSB, 25.08.16)
Mange kvinner fra EU-land i Øst-Europa jobber innenfor renhold

Mange kvinner fra EU-land i Øst-Europa jobber innenfor renhold


Sysselsettingen blant kvinner fra EU-landene i Øst-Europa skiller seg en del både fra de vesteuropeiske kvinnene og kvinner uten innvandrerbakgrunn, viser analyse av arbeidsmarkedsstatistikk fra 2013. Den største næringsgruppen blant de sysselsatte østeuropeiske kvinnene er rengjøringsvirksomhet, der 18 prosent er sysselsatt

(SSB, 14.07.16)
Flest svensker, polakker og litauere

Flest svensker, polakker og litauere på korttidsopphold


Totalt var det mer enn 77 400 lønnstakere på korttidsopphold i Norge i 4. kvartal 2015. De største gruppene er unge menn i aldersgruppen 25-39 år som kommer fra Sverige, Polen og Litauen. Flesteparten er ansatt innenfor bygg og anlegg eller blir leid ut gjennom bemanningsbyråer.

(SSB, 27.06.16)
Nye tall fra SSB: Arbeidsinnvandring fortsatt på høyt nivå

Nye tall fra SSB: Arbeidsinnvandring fortsatt på høyt nivå


I alt innvandret 49 000 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge i 2015. Arbeidsinnvandringen gikk mest ned, men er fortsatt på et høyt nivå: 18 000 personer. Det viser nye tall fra Statistik sentralbyrås statistikk Innvandring etter innvandringsgrunn.

(SSB, 17.06.16)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie