Skip to main content
Økt andel gründere blant innvandrerne

Økt andel gründere blant innvandrerne


I Norge har det fra 2009 til 2015 vært en økning i andelen innvandrere blant selvstendig næringsdrivende. Det er tydelige forskjeller mellom ulike grupper innvandrere: Østeuropeere har flest enkeltpersonforetak som har overlevd i minst fem år. Mange av de østeuropeiske gründerne satte i gang foretak innenfor bygg og anlegg.

(SSB, 06.11.17)
7 av 10 tonn gods transporteres over grensen av utenlandske biler

7 av 10 tonn gods transporteres over grensen av utenlandske biler


I 2016 ble det fraktet 16,6 millioner tonn gods på lastebiler inn og ut av Norge. Utenlandske lastebiler fra EU- og EØS-landene fraktet 71 prosent av dette godset.

(Statistisk sentralbyrå, 17.10.17)
Kronikk: Fleire flyktningar enn arbeidsinnvandrarar til Møre og Romsdal

Kronikk: Fleire flyktningar enn arbeidsinnvandrarar til Møre og Romsdal


– Arbeidsinnvandrarane stod for 25 prosent av innvandringa i 2016 mot 55 prosent i 2010. Vi ser at nedturen i oljenæringa og ein strammare arbeidsmarknad no påverkar vår største innvandrargruppe - polakkane. Blant polske menn var det færre som innvandra enn som utvandra frå fylket. skriver Ingunn Bekken Sjåholm, assisterande fylkesplansjef i Møre og Romsdal.

(Tidens Krav, 14.10.17)
Innvandrere – inntekt og lønn

Innvandrere – inntekt og lønn


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det store variasjoner i inntektsnivået ut fra landbakgrunn, innvandringsgrunn og botid. Innvandrere fra Litauen har 87 prosent av samlet inntekt i form av yrkesinntekt i 2015. Ingen andre land har høyere andeler av yrkesinntekt. Inntektsnivået blant innvandrere fra Litauen, Polen og Sverige, typiske arbeidsinnvandrere, er høyere i 2015 enn det var i 2010, sett i forhold til hele befolkningens inntektsnivå.

(SSB, 09.10.17)
Nær 6 000 polakker i Asker og Bærum

Nær 6 000 polakker i Asker og Bærum


De har polsk bakgrunn og er i antall på størrelse med en liten norsk by. – Det er stor forskjell på hvor godt integrerte de er, mener Benedykt M. Kulas. Eugene Guribye ved Agderforskning har forsket på hvordan livet er for polske familier i Norge. – Vi har ikke noen god sosial integreringspolitikk overfor denne gruppen, påpeker han. Guribye mener at myndighetens strategi i stor grad har vært at de skal klare seg selv.

(Budstikka, 30.09.17)
Innvandrere i og utenfor arbeidsmarkedet

Innvandrere i og utenfor arbeidsmarkedet


De siste 14 årene er avstanden i sysselsettingsnivået mellom innvandrere og resten av befolkningen blitt mindre. Grunnen er blant annet arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene i øst, som har trukket nivået blant innvandrerne opp. Innvandrerne fra EU-landene i øst er en særlig konjunkturutsatt gruppe, og de hadde den mest markante nedgangen i sysselsettingen i perioden 2007-2009.

(SSB, 02.10.17)
Over 200 000 arbeidsinnvandrere i Norge

Over 200 000 arbeidsinnvandrere i Norge


I fjor kom det rundt 12 700 arbeidsinnvandrere til Norge. Det er nesten en halvering sammenlignet med de fire toppårene 2010–2013, da det hvert år kom over 20 000 nye arbeidsinnvandrere. Polakker er den største gruppen. Da polske samfunnsforskere intervjuet 100 polske arbeidere i Norge fikk de åpenhjertige svar: Polakker mener nordmenn har dårlig arbeidsmoral (forskning.no, 18.07.17)

(forskning.no, 24.09.17)
Arbeidsinnvandrere ikke lenger et hovedstadsfenomen

Arbeidsinnvandrere ikke lenger et hovedstadsfenomen


Fra starten på den moderne arbeidsinnvandringen til Norge i 1967 og fram til innvandringsstoppen ble innført i 1975 kom det drøyt 5 000 «fremmedarbeidere». De fleste slo seg ned i Oslo-området. Dette er beskjeden innvandring sammenlignet med de over 200 000 europeerne som er kommet til Norge etter 2004. I dag finner vi utenlandsk arbeidskraft over store deler av landet, skriver Lars Østby i SSB.

(SSB, 18.09.17)
Nettoinnvandringen fra Øst-Europa har minket

Nettoinnvandringen fra Øst-Europa har minket


Hittil i år er nettoinnvandringen den laveste siden 2006. Langt færre arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa er den viktigste årsaken. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

(Aftenposten, 08.09.17)
Utan innvandrarane hadde folketalet stupt i Sogn og Fjordane

Utan innvandrarane hadde folketalet stupt i Sogn og Fjordane


Av innvandrarar som bur i fylket er vel to tredjedelar arbeidsinnvandrarar, gjerne frå Aust-Europa, vel ein tredjedel er flyktningar frå Asia og Afrika. – Det er i aukande grad innvandringa som må halde folketalet stabilt, eller bidra til ei auke, seier Georg Arnestad ved Høgskulen på Vestlandet.

(NRk Sogn og Fjordane, 08.09.17)
EU east-west wage gap: Huge and got bigger

EU east-west wage gap: Huge and got bigger


People working in countries in the east of the EU earn well under half of the average wage of people in the western, pre-2004 EU15 according to research published today.

(ETUC, 30.08.17)
Liten innvandring og få barnefødslar ga ein låg folkevekst

Liten innvandring og få barnefødslar ga ein låg folkevekst


Så svak folkevekst har det ikkje vore i 2. kvartal sidan før 2006 då arbeidsinnvandringa skaut fart etter at EU utvida seg austover. Frå land i Aust-Europa fortsett nettoinnvandringa å minke, medan trenden med at det stadig reiser fleire svenske statsborgarar enn det kjem hit, held fram.

(SSB, 21.08.17)