Statistikk

Polen og Litauen topper statistikken over arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Utlendingsdirektoratet (UDI) er viktige kilder for å følge omfanget av arbeidsinnvandringen.

Sist oppdatert: 25. oktober 2022

Folketall: Folketallet økte med 20 000 personer i 2. kvartal 2022, og er nå 5 455 600. Norge har ikke hatt et andrekvartal med folkevekst over 10 000 siden 2017, eller over 15 000 siden 2011. Mye av økningen skyldes innvandringer fra Ukraina.

I alt var det 26 100 innvandringer. Holder man ukrainerne utenfor, var innvandringstallet omtrent på samme nivå som i 2. kvartal i fjor og årene før, bortsett fra i 2020 da det var strenge koronatiltak. Tallet på utvandringer var 8 400, og dermed var nettoinnvandringen 17 700. Talet på utvandringar var 8 400, og dermed var nettoinnvandringa 17 700.

I 1. kvartal 2022 innvandret 14 600 personer til Norge, og 5 300 personer flyttet ut av landet. Høyere innvandring og lavere utvandring bidro til den høyeste folkeøkningen i 1. kvartal siden 2015, selv om fruktbarheten var lavere og dødligheten høyere enn i samme kvartal i fjor.

Se oppdatert statistikk om: Befolkning – kvartalvis (SSB, 18.08.22)

Neste oppdatering: 17.11.22

Svigninger i arbeidsinnvandring: Ifølge tall fra SSB økte folketallet med 531 600 personer fra 2004 til 2014. Den viktigste årsaken var den store innvandringen fra Øst-Europa etter utvidelsen av EU i 2004. Arbeidsinnvandringen skjøt virkelig fart fra 2006, og toppåret var 2011 da det kom nesten 27 000 ikke-nordiske arbeidsinnvandrere. Deretter fulgte år med mindre arbeidsinnvandring. Men i 2018 var det igjen økning i arbeidsinnvandring. Økningen fortsatte i 2019, for så å få en stor nedgang grunnet koronapandemi og innreiserestriksjoner.

Statistikk-kilder: SSB og UDI er viktige kilder for kunnskap om arbeidsinnvandrere. De lager statistikk befolkningsstørrelse, sysselsetting, arbeidsledighet og lønn. Klikker du på et av temaene nedenfor, kan du lese sammendrag av de ferskeste tallene innenfor valgte tema, og du finner lenke til selve statistikken.

Antall arbeidsinnvandrere

Sysselsetting og arbeidsledighet

Lønn – østeuropeiske arbeidsinnvandrere tjener mindre enn nordmenn

EØS-borgere må registrere seg

Tredjelandsborgere må søke arbeidstillatelse

Innvandring til Norge – tall, forskning og årsrapporter

Les mer om innvandrere og demografi, utdanning, valgdeltakelse, arbeid, levekår, boforholdHvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie