Skip to main content

Statistikk

Polen og Litauen topper statistikken over arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Utlendingsdirektoratet (UDI) er viktige kilder for å følge omfanget av arbeidsinnvandringen.

Sist oppdatert: 18. september 2023

Folketall: Passerte 5,5 millioner 1. kvartal 2023. Folkeveksten fortsatte i 2. kvartal.

Ved slutten av 1. kvartal 2023 var folketallet i Norge 5 504 329.

  • befolkningen økte med 15 300 personer – den største oppgangen i et førstekvartal siden 2012. Økningen skyldes blant annet tilvektsten av ukrainske statsborgere.
  • Nettoinnvandringen, altså innvandringer minus utvandringer, var den høyeste i et førstekvartal siden SSB begynte å publisere slike tall i 1997. 20 900 innvandringer og 6 300 utvandringer gav en nettoinnvandring på 14 600.
  • Av de 20 900 som flyttet til Norge i 1. kvartal var 7 700 ukrainske statsborgere og 1 800 polske statsborgere.

Folketallet økte med 9 700 personer i 2. kvartal, og har nå passert 5 514 000.

  • Det var 18 000 innvandringer, og 6 000 av disse var ukrainske statsborgere. Dermed har 46 000 ukrainerer innvandret til Norge siden starten av 2022.

Se oppdatert statistikk om: Befolkning – kvartalvis (SSB, 23.08.23)

Neste oppdatering: 16.11.23

Statistikk-kilder: SSB og UDI er viktige kilder for kunnskap om arbeidsinnvandrere. De lager statistikk befolkningsstørrelse, sysselsetting, arbeidsledighet og lønn. Klikker du på et av temaene nedenfor, kan du lese sammendrag av de ferskeste tallene innenfor valgte tema, og du finner lenke til selve statistikken.

Antall arbeidsinnvandrere

Sysselsetting og arbeidsledighet

Lønn – østeuropeiske arbeidsinnvandrere tjener mindre enn nordmenn

EØS-borgere må registrere seg

Tredjelandsborgere må søke arbeidstillatelse

Innvandring til Norge – tall, forskning og årsrapporter

Les mer om innvandrere og demografi, utdanning, valgdeltakelse, arbeid, levekår, boforhold