Skip to main content

Statistikk

Polen og Litauen topper statistikken over arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa. Statistisk sentralbyrå (SSB) og Utlendingsdirektoratet (UDI) er viktige kilder for å følge omfanget av arbeidsinnvandringen.

Sist oppdatert: 21. februar 2024

Folketall: Befolkningen økte med 61 200 personer i 2023, og var 5 550 200 ved slutten av året.

Ukrainske statsborgere bidro sterkt til veksten for andre året på rad. På to år har antallet ukrainske statsborgere økt fra 3 600 til 65 800. Ukrainere er dermed den nest største gruppen utenlandske statsborgere i landet. Til sammenlikning er det 111 100 polske statsborgere, mens 48 900 litauere utgjør den tredje største gruppen.

Tallet på innvandringer i 2023 var 86 600, og har bare vært høyere i 2022. Av disse var 33 000 ukrainske statsborgere, en liten økning fra 32 300 året før. Med 34 000 utvandringer var nettoinnvandringen – innvandringer minus utvandringer – 52 600.

Se oppdatert statistikk om: Befolkning – kvartalvis (SSB, 21.02.24)

Neste oppdatering: 22.05.24

Statistikk-kilder: SSB og UDI er viktige kilder for kunnskap om arbeidsinnvandrere. De lager statistikk befolkningsstørrelse, sysselsetting, arbeidsledighet og lønn. Klikker du på et av temaene nedenfor, kan du lese sammendrag av de ferskeste tallene innenfor valgte tema, og du finner lenke til selve statistikken.

Antall arbeidsinnvandrere

Sysselsetting og arbeidsledighet

Lønn – østeuropeiske arbeidsinnvandrere tjener mindre enn nordmenn

EØS-borgere må registrere seg

Tredjelandsborgere må søke arbeidstillatelse

Innvandring til Norge – tall, forskning og årsrapporter

Les mer om innvandrere og demografi, utdanning, valgdeltakelse, arbeid, levekår, boforhold