Skip to main content

SSB-rapport: Innvandring og innvandrere i Norden, 2016–2020

SSB-rapport: Innvandring og innvandrere i Norden, 2016–2020

Oppdatering og en komparativ analyse

Lars Østby og Fredrik Berger Gulbrandsen

Statistisk sentralbyrå
Rapporter 2022/11

Publikasjonsår: 2022Relaterte tema