Skip to main content

Arkiverte temasider

Nedenfor ser du oversikt over Fafo Østforums arkiverte temasider. NB! Arkiverte blir sider ikke aktivt vedlikeholdt. Enkelte lenker kan være deaktivert.

Bulgaria og Romania 

Finanskrisens virkninger i de nye EU-landene

Overgangsordningene

Tjenestedirektivet 

Sist oppdatert: 27. mars 2015

Bulgaria og Romania ble EU-medlemmer den 1. januar 2007. I Norge innførte man samme type overgangsordninger for Bulgaria og Romania som for EU-8-landene. Overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania ble opphevet 31. mai 2012. Les mer på den arkiverte temasiden Bulgaria og Romania

De nye medlemslandene i EU ble hardt rammet av de økonomiske nedgangstidene i 2009. Les mer om årsaker og mottiltak på den arkiverte temasiden Finanskrisens virkninger i de nye EU-landene

 Da EU i 2004 ble utvidet med ti nye medlemsland, hvorav 8 var lavkostland fra tidligere Øst-Europa, ble det enighet om en overgangsperiode på 7 år med mulighet for å legge restriksjoner på arbeidsinnvandring. Overgangsordningen ble delvis  faset ut 1. mai 2009. Les mer på den arkvierte temasiden Overgangsordningene

Fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer er grunnlaget for EUs indre marked. Men det indre markedet fungerte ikke etter intensjonen, og i januar 2004 ble det lagt fram et forslag til et nytt tjenestedirektiv. Målsettingen var at det skulle bli lettere for virksomheter å etablere seg og levere tjenester på tvers av landegrensene. Tjenestedirektivet var omstridt og fikk stor oppmerksomhet. Stortinget vedtok å innlemme tjenestedirektivet i EØS-avtalen den 23. april 2009, og tjenesteloven - som implementerer tjenestedirektivet i norsk rett - trådte i kraft 28. desember 2009. Les mer på den arkiverte temasiden Tjenestedirektivet