Hotell, restaurant og uteliv

Sist oppdatert: 28. februar 2023

I mange av yrkesgruppene i hotell- og restaurantbransjen stilles det ikke spesielle krav til utdanning. Det er lett å få seg jobb og mange betrakter ikke jobben som et sted man skal være i mange år. Bruk av midlertidig ansatte som tilkallingsvakter er en utbredt løsning.

Utelivsbransjen er mangslungen. Den rommer alt fra tradisjonsrike spisesteder, gourmetrestauranter og kafeer til barer, nattklubber og puber. I deler av bransjen er det useriøse aktører som tilbyr arbeidstakerne lønns- og arbeidsvilkår som er langt dårligere enn hva som i Norge regnes som anstendige og akseptable. Det er eksempler på aktører som systematisk bryter lover og regler, og som skaper vanskelige konkurransevilkår for de mange seriøse virksomhetene i bransjen.

20349

I 2013 kartla Fafo vilkårene for ansatte i restauranter og barer. Dette kan du lese mer om i rapporten Arbeidsforhold i utelivsbransjen. Fafo-rapport 2014:2.

 I 2020 kom rapporten Utelivsbransjen – utvikling i arbeidsforhold etter 2014. Fafo-rapport 2020:26. Her ser forskerne på om det har skjedd endringer i årene som har gått fram til vinteren 2020. All datainnsamling ble gjort før Norge «stengte ned» på grunn av koronaepidemien i mars. Tusenvis av arbeidsplasser står i fare, og det er i skrivende stund ikke mulig å forutse hva som blir konsekvensene av pandemien på lengre sikt. Resultatene fra denne undersøkelsen vil uansett kunne brukes som en situasjonsrapport for bransjen før nedstengingen.

I 2014 ble det etablert et treparts bransjeprogram for uteliv.

3. november 2017 vedtok Tariffnemnda å allmenngjøre deler av tariffavtalen for overnattings-, serverings- og cateringverksemd (Riksavtalen) fra 1. januar 2018. Vedtaket ble videreført fra 1. juli 2021. Les mer på vår temaside om allmenngjøring.


Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie