Skip to main content

Fafo-notat: Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri

Fafo-notat: Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Publikasjonsår: 2011Relaterte tema