Verdidebatt: Flere indere enn syrere

Verdidebatt: Flere indere enn syrere


Arbeidsinnvandring fra tredjeland øker. – Hvor mange i Norge er klar over at indere i 2018 var den største innvandringsnasjonaliteten utenfor EØS?, spør Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet.

(Vårt Land, 02.04.19)
Nesten 100 000 polakker i Norge

Nesten 100 000 polakker i Norge


Mange av innvandrere fra EØS-området er arbeidsinnvandrere, og sysselsettingsandelen blant innvandrere fra EØS-landene i øst var på 75,3 prosent i 4. kvartal 2018. Polakker utgjør fremdeles den desidert største gruppen innvandrere i Norge med 98 700 personer. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

(SSB, 05.03.19)
– Arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS går under radaren

– Arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS går under radaren


Antall arbeidsinnvandrere fra India og andre land utenfor EØS steg i fjor til 6.196. – En type innvandring som går litt under radaren, mener UDI-sjef Frode Forfang.

(NA24 / NTB, 22.01.19)
Flere arbeidstakere fra India og færre fra EØS-land

Flere arbeidstakere fra India og færre fra EØS-land


Antallet indere som har fått arbeid i Norge har mer enn fordoblet seg de siste to årene, mens antall arbeidstakere fra EØS-land har gått ned. Det viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

 

(UDI, 22.01.19)
Nye tall om familieinnvandring

Nye tall om familieinnvandring


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2017 kom 2 200 familieinnvandrere fra Syria, og det er flere enn antallet som kom fra store innvandringsland som Polen og Thailand. Disse er det andre og tredje største landet med henholdsvis 1 107 og 948 familieinnvandrere i fjor.

(SSB, 25.10.18)
Lite innenlandsfrakt med utenlandske lastebiler

Lite innenlandsfrakt med utenlandske lastebiler


Utenlandske bilers andel av varetransport i Norge i 2017 utgjorde kun 4,9 prosent, viser tall fra en statistikk basert på EU/EØS-landenes lastebilundersøkelser. Det er fortsatt lite kabotasje av transportarbeid i Norge - andelen gikk opp fra 2,2 prosent i 2016 til 3,1 prosent i 2017. Men mye tyder på at det er en del usikkerhet knyttet til kabotasjetallene.

(SSB, 11.10.18)
Færre innvandringer og færre fødsler - nedgang i folkeveksten

Færre innvandringer og færre fødsler - nedgang i folkeveksten


Fra land i Øst-Europa var det 2. kvartal en liten øking i nettoinnvandringen, noe som var et resultat av at det både kom litt flere og dro litt færre statsborgere fra disse landene. Men det kom færre flyktninger, så totalt var det nedgang i nettoinnvandring. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

(Fafo Østforum / SSB, 22.08.18)
Nedgang i ledighet for innvandrere

Nedgang i ledighet for innvandrere


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal i år gikk den registrerte arbeidsledigheten ned for alle landgrupper. Innvandrere fra Øst-Europa hadde størst nedgang i perioden: 1,2 prosentpoeng.

(SSB, 21.08.18)
Arbeidsinnvandringen til Norge fortsetter å falle

Arbeidsinnvandringen til Norge fortsetter å falle


Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra en topp på 26 700 arbeidsinnvandrere i 2011 har denne innvandringen blitt redusert hvert år siden. Polakkene utgjør fortsatt den største gruppen i 2017, med 3 600 bosatte.

(SSB, 20.06.18)
Utdanningsnivå blant arbeidsinnvandrere, innvandrere og befolkningen

Utdanningsnivå blant arbeidsinnvandrere, innvandrere og befolkningen


Takk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen med høyere utdanning i Norge økte fra 30,4 til 33,4 prosent mellom 2013 og 2017. Innvandrere som gruppe er høyere utdannet enn befolkningen sett under ett. Mye skyldes at innvandrerne er yngre. Arbeidsinnvandringen de senere år har ført til en økning i andelen innvandrere med lang høyere utdanning.

(SSB, 08.06.18)
Færre ledige blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere

Færre ledige blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 9 527 innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var registrert ledig i 1. kvartal 2018. Det er 1 789 færre enn 1. januar 2017, dvs en nedgang på 1,4 prosentpoent.

(Fafo Østforum / SSB, 28.05.18)
Hver femte rumener bor og jobber nå i utlandet

Hver femte rumener bor og jobber nå i utlandet


I EUs indre marked er flytting av arbeidskraft, det vil si mennesker, et viktig økonomisk verktøy. Nå begynner det å virke, viser fersk statistikk fra EUs sentrale statistikkbyrå Eurostat. 19,7 prosent av alle rumenere i arbeidsfør alder (20-64 år) bodde i 2017 i et annet land. I Norge har arbeidsmarkedet blitt preget av polakker. Statistikken viser at 7,8 prosent av dem bodde i utlandet i fjor. Mens 1,8 prosent av nordmenn bodde utaskjærs.

(ABC Nyheter, 28.05.18)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie