Skip to main content
Mindre frakt med utenlandske lastebiler

Mindre frakt med utenlandske lastebiler


I 2018 ble det fraktet 268,5 millioner tonn gods med lastebiler på vei i Norge og til og fra utlandet. Det er omtrent det samme som året før. De utenlandske lastebilene fraktet 12 millioner tonn. Dette er 8,8 prosent mindre enn i 2017.

(SSB, 11.10.19)
OECD: Flere arbeidsinnvandrere og færre asylsøkere i 2018

OECD: Flere arbeidsinnvandrere og færre asylsøkere i 2018


OECDs årlige migrasjonsrapport viser at Polen har blitt det viktigeste mottakslandet for midlertidig arbeidsinnvandring, med en økning på 32 prosent i 2017 samanlikna med året før. Mange kommer fra Ukraina og Hviterussland. Innen EU/EFTA var det nesten 2,7 millioner som var utstasjonert av arbeidsgiver til å jobbe i et annet EU/EFTA-medlemsland.

(Firda Tidend / NPK, 18.09.19)
SSB-artikkel: Hvordan går det med innvandrere som blir arbeidsledige?

SSB-artikkel: Hvordan går det med innvandrere som blir arbeidsledige?


Arbeidsledigheten blant innvandrere er høyere enn i resten av befolkningen. Statistisk sentralbyrå (SSB) har sett nærmere på hva som skjer med innvandrerne i årene etter at de er blitt arbeidsledige. Hvor mange kommer seg tilbake i arbeid, hvor mange mottar offentlige ytelser og hvor mange forlater Norge? Tre av fire arbeidsinnvandrere som mistet jobben i 2012, var enten tilbake i arbeid eller utvandret fra Norge fem år etter. En større andel flyktninger og personer som kom for familiegjenforening, havnet utenfor arbeidsstyrken.

(SSB, 02.09.19)
Arbeidsinnvandringen øker igjen

Arbeidsinnvandringen øker igjen


36 900 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i 2018 – en nedgang på 5 700 fra året før. Arbeidsinnvandringen økte derimot for første gang siden 2011. Polakkene utgjør, i likhet med tidligere år, den største gruppen arbeidsinnvandrere.

 

(SSB, 13.05.19)
Mindre innvandring gir større flyttetap for mange kommuner

Mindre innvandring gir større flyttetap for mange kommuner


Høy innvandring har i noen år kompensert for innenlands flytteunderskudd i mange utkantkommuner. Nå som innvandringen minker får de innenlandske flyttingene igjen stadig større betydning for sentraliseringen. I fjor var det imidlertid kun 28 flere polakker som innvandret enn utvandret, mens nettoinnvandringen for litauere var 179.

(SSB, 26.04.19)
Verdidebatt: Flere indere enn syrere

Verdidebatt: Flere indere enn syrere


Arbeidsinnvandring fra tredjeland øker. – Hvor mange i Norge er klar over at indere i 2018 var den største innvandringsnasjonaliteten utenfor EØS?, spør Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet.

(Vårt Land, 02.04.19)
Nesten 100 000 polakker i Norge

Nesten 100 000 polakker i Norge


Mange av innvandrere fra EØS-området er arbeidsinnvandrere, og sysselsettingsandelen blant innvandrere fra EØS-landene i øst var på 75,3 prosent i 4. kvartal 2018. Polakker utgjør fremdeles den desidert største gruppen innvandrere i Norge med 98 700 personer. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

(SSB, 05.03.19)
– Arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS går under radaren

– Arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS går under radaren


Antall arbeidsinnvandrere fra India og andre land utenfor EØS steg i fjor til 6.196. – En type innvandring som går litt under radaren, mener UDI-sjef Frode Forfang.

(NA24 / NTB, 22.01.19)
Flere arbeidstakere fra India og færre fra EØS-land

Flere arbeidstakere fra India og færre fra EØS-land


Antallet indere som har fått arbeid i Norge har mer enn fordoblet seg de siste to årene, mens antall arbeidstakere fra EØS-land har gått ned. Det viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

 

(UDI, 22.01.19)
Nye tall om familieinnvandring

Nye tall om familieinnvandring


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2017 kom 2 200 familieinnvandrere fra Syria, og det er flere enn antallet som kom fra store innvandringsland som Polen og Thailand. Disse er det andre og tredje største landet med henholdsvis 1 107 og 948 familieinnvandrere i fjor.

(SSB, 25.10.18)
Lite innenlandsfrakt med utenlandske lastebiler

Lite innenlandsfrakt med utenlandske lastebiler


Utenlandske bilers andel av varetransport i Norge i 2017 utgjorde kun 4,9 prosent, viser tall fra en statistikk basert på EU/EØS-landenes lastebilundersøkelser. Det er fortsatt lite kabotasje av transportarbeid i Norge - andelen gikk opp fra 2,2 prosent i 2016 til 3,1 prosent i 2017. Men mye tyder på at det er en del usikkerhet knyttet til kabotasjetallene.

(SSB, 11.10.18)
Færre innvandringer og færre fødsler - nedgang i folkeveksten

Færre innvandringer og færre fødsler - nedgang i folkeveksten


Fra land i Øst-Europa var det 2. kvartal en liten øking i nettoinnvandringen, noe som var et resultat av at det både kom litt flere og dro litt færre statsborgere fra disse landene. Men det kom færre flyktninger, så totalt var det nedgang i nettoinnvandring. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

(Fafo Østforum / SSB, 22.08.18)