Arbeidsinnvandringen går fortsatt tilbake

Arbeidsinnvandringen går fortsatt tilbake


I alt innvandret 49 900 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge i 2014. Arbeidsinnvandringen gikk mest ned, men er fortsatt på et høyt nivå: 21 400 personer. To tredjedeler av disse kom fra EU-land i Øst-Europa.

(SSB, 18.06.15)
Ledigheten øker – hva skjer med innvandrerne?

Ledigheten øker – hva skjer med innvandrerne?


Arbeidsledigheten har økt til 4,3 prosent. Dette er det høyeste siden finanskrisen. Konjunkturene påvirker også innvandringen, og særlig arbeidsinnvandringen. Av arbeidsinnvandrerne er det spesielt de fra EU-Øst som opplever høy ledighet. Innvandringen har gått noe ned i forhold til andre år, men nettoinnvandringen er fortsatt positiv, det vil si at det er flere som kommer enn som drar.

(NHO, 17.06.15)
Nordnorske entreprenører fokuserer på useriøsitet

Nordnorske entreprenører fokuserer på useriøsitet


Hovedtema under årsmøte til Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon (NESO) er kampen mot sosial dumping og annen useriøs virksomhet og hvilke tiltak som kan gjøres for å bekjempe dette. Innlegg ved blant annet Arbeidstilsynet og Fellesforbundet.

(Byggeindustrien, 20.05.15)
Kraftig fall i arbeidsinnvandringen

Kraftig fall i arbeidsinnvandringen


Nå reiser polakker, svensker og litauere hjem. Sammenlignet med 1. kvartal i fjor, gikk nettoinnvandringen fra Polen, Litauen og Sverige ned med henholdsvis 28, 51 og 60 prosent i årets tre første måneder, viser tall fra SSB.

Se også: Folkemengde og befolkningsendringar, 1. kvartal 2015 (SSB, 19.05.15)

(dn.no, 19.05.15)
Akershus har høyere andel arbeidsinnvandrere enn landsgjennomsnittet

Akershus har høyere andel arbeidsinnvandrere enn landsgjennomsnittet


Innvandrere utgjør 14 prosent av befolkningen i Akershus fylke. Det viser et nytt statistikkhefte om personer med innvandrerbakgrunn i Akershus. Polakker er den klart største gruppen, per 1. januar 2014 var det 12.901 bosatte polakker i fylket.

 

(Akershus fylkeskommune, 10.02.15)
Arbeidsinnvandring gir høy folkevekst

Arbeidsinnvandring gir høy folkevekst


Folketallet har økt med 531 600 personer fra 2004 til 2014. Det tilsvarer vekst på nesten 12 prosent. Hovedårsaken er den store arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa etter utvidelsen av EU.

(Ledernett, 02.01.15)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie