Skip to main content
Flest bygningsarbeidere blant de utstasjonerte i Sverige

Flest bygningsarbeidere blant de utstasjonerte i Sverige


Polske bygingsarbeidere dominerer blant de utenlandske arbeidstakerne som er utstasjonert til Sverige. I fjor økte antallet utstasjonerte med 12 prosent, viser Arbetsmiljöverkets statistikk.

(Arbetet, 19.02.16)
Tusenvis jobber i Norge uten å betale avgifter

Tusenvis jobber i Norge uten å betale avgifter


Nesten 60.000 EØS- og EU-borgere jobber i Norge uten å betale til norsk folketrygd og arbeidsgiveravgift, viser nye tall fra NAV. - Risikoen er at vi får et c-lag av arbeidstakere som legger press på arbeidsforhold for andre. Dette presser kostnadsnivået og konkurransevilkårene i de berørte bransjene, sier Jon Erik Dølvik.

 

(Klassekampen, 01.02.16)
Ledighet og stønadsmottak blant innvandrere

Ledighet og stønadsmottak blant innvandrere


Arbeidsledige innvandrere er en av artiklene i Arbeid og velferd 3-2015. To andre artikler omhandler økonomisk sosialhjelp og andre stønadsutbetalinger til innvandrere. Ett funn er at personer fra EU-land i Øst-Europa skiller seg ut med en høy andel dagpengemottakere, få tiltaksdeltakere, få mottakere av økonomisk sosialhjelp og høy overgang til arbeid i etterkant av arbeidssøkerperioden.

(Fafo Østforum / NAV, 18.01.16)
Store ledighetsforskjeller mellom innfødte og innvandrere

Store ledighetsforskjeller mellom innfødte og innvandrere


Kampen er hard om jobbene i Europa, og det er særlig de som søker arbeidslykken utenfor eget hjemland som havner utenfor et stramt arbeidsmarked.I Norge er ledighetstallene 2,9 prosent for arbeidstagere født i landet mot en ledighet på 7,9 prosent blant innvandrere.

 

 

(E24, 01.11.15)
Flest familieinnvandrere fra Polen

Flest familieinnvandrere fra Polen


Familieinnvandring har vært den viktigste innvandringsgrunnen til Norge for ikke-nordiske statsborgere i perioden 1990-2014 sett under ett. Etter EU-utvidelsene sørøstover er det kommet flere arbeidsinnvandrere enn familieinnvandrere. Men flere EU-arbeidere innebærer like fullt økt familieinnvandring, særlig gjenforening.

(Statistisk sentralbyrå, 19.10.15)
Arbeidsinnvandring i tall

Arbeidsinnvandring i tall


I 2014 var det 154 000 bosatte østeuropeere i Norge. I 2003 var tallet 6 371. Den sterke tilstrømmingen av arbeidskraft skyldes særlig utvidelsene av EUs frie indre arbeidsmarked. Polen og Litauen er de to dominerende avsenderlandene.

(arbeidslivet.no, 16.09.15)
Hver fjerde innbygger i Båtsfjord er fra et annet land

Hver fjerde innbygger i Båtsfjord er fra et annet land


Båtsfjord kommune i Finnmark har snudd fraflyttingstrenden ved hjelp av arbeidsinnvandring. 25 prosent er nå innvandrere eller har innvandrerforeldre. Nå kommer de fleste fra de baltiske landene, og særlig Latvia.

(NRK, 21.08.15)
LO frykter økt lønnsdumping

LO frykter økt lønnsdumping


Regjeringen har lagt fram nye regler som åpner for at innleide vikarer kan få lavere lønn enn fast ansatte. LO er skuffet, NHO og bemanningsbransjen jubler.

Debatt: Elin Ørjasæter om bemanningsforetak: LO misbruker begrepet sosial dumping (Aftenposten, 08.07.15)

Ørjasæters nye arbeidsliv (Tor Arne Solbakken i Aftenposten, 09.07.15)

Er ikke norske tariffavtaler gode nok? (Direktør Erling Kornkveen i Adecco, Aftenposten, 30.07.15)

(Klassekampen, 08.07.15)
Arbeidsinnvandringen går fortsatt tilbake

Arbeidsinnvandringen går fortsatt tilbake


I alt innvandret 49 900 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge i 2014. Arbeidsinnvandringen gikk mest ned, men er fortsatt på et høyt nivå: 21 400 personer. To tredjedeler av disse kom fra EU-land i Øst-Europa.

(SSB, 18.06.15)
Ledigheten øker – hva skjer med innvandrerne?

Ledigheten øker – hva skjer med innvandrerne?


Arbeidsledigheten har økt til 4,3 prosent. Dette er det høyeste siden finanskrisen. Konjunkturene påvirker også innvandringen, og særlig arbeidsinnvandringen. Av arbeidsinnvandrerne er det spesielt de fra EU-Øst som opplever høy ledighet. Innvandringen har gått noe ned i forhold til andre år, men nettoinnvandringen er fortsatt positiv, det vil si at det er flere som kommer enn som drar.

(NHO, 17.06.15)
Nordnorske entreprenører fokuserer på useriøsitet

Nordnorske entreprenører fokuserer på useriøsitet


Hovedtema under årsmøte til Nordnorske Entreprenørers Service-Organisasjon (NESO) er kampen mot sosial dumping og annen useriøs virksomhet og hvilke tiltak som kan gjøres for å bekjempe dette. Innlegg ved blant annet Arbeidstilsynet og Fellesforbundet.

(Byggeindustrien, 20.05.15)
Kraftig fall i arbeidsinnvandringen

Kraftig fall i arbeidsinnvandringen


Nå reiser polakker, svensker og litauere hjem. Sammenlignet med 1. kvartal i fjor, gikk nettoinnvandringen fra Polen, Litauen og Sverige ned med henholdsvis 28, 51 og 60 prosent i årets tre første måneder, viser tall fra SSB.

Se også: Folkemengde og befolkningsendringar, 1. kvartal 2015 (SSB, 19.05.15)

(dn.no, 19.05.15)