Skip to main content
Nedgang i ledighet blant innvandrere

Nedgang i ledighet blant innvandrere


Nye tall fra SSB viser at den registrerte ledigheten for innvandrere gikk ned fra 7,5 prosent i august 2015 til 7,2 prosent ett år etter. I resten av befolkningen lå den uendret på 2,3 prosent. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa hadde i august 2016 nest høyest ledighet, rundt 8 prosent, samtidig hadde denne gruppen størst nedgang på 0,6 prosentpoeng.

(SSB, 16.11.16)
 Mæland: - Nye grep mot arbeidslivskriminalitet

Mæland: - Nye grep mot arbeidslivskriminalitet


- NHO og LO mener det nye regelverket om offentlige anskaffelser kan gi mer arbeidslivskriminalitet. Det er en underlig påstand, skriver næringsminister Monica Mæland i et innlegg. Mæland påpeker at det nye regelverket inneholder helt nye, viktige virkemidler for å redusere arbeidslivskriminaliteten.

(bygg.no, 28.10.16)
 Godstransport med utenlandske lastebiler, 2015

Godstransport med utenlandske lastebiler, 2015


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utenlandske bilene har svært høy markedsandel ved kjøring til og fra Norge, mens de norske bilene naturlig nok dominerer kjøringen innenlands. Svenskregistrerte lastebiler er størst på kjøring til og fra Norge. Danske lastebiler er størst på kabotasje, men en del usikkerhet knyttet til kabotasjetallene. De polskregistrerte bilene hadde mest tredjelandskjøring.

(SSB, 14.10.16)
Arbeidsinnvandring i tall

Arbeidsinnvandring i tall


Ved inngangen til 2016 var 150 000 østeuropeere i jobb i Norge. I 2003 var tallet 6 400. Den sterke tilstrømmingen av arbeidskraft skyldes særlig utvidelsene av EUs frie indre arbeidsmarked. Siden 2011 har veksten gradvis dalt.

(arbeidslivet.no, 04.10.16)
Nye tall fra SSB: Arbeidsledighet blant innvandrere

Nye tall fra SSB: Arbeidsledighet blant innvandrere


Den registrerte ledigheten for innvandrere gikk ned fra 7,2 prosent i mai 2015 til 7,0 prosent i mai 2016. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa hadde i mai 2016 nest høyest ledighet med 8,4 prosent.

(SSB, 25.08.16)
Mange kvinner fra EU-land i Øst-Europa jobber innenfor renhold

Mange kvinner fra EU-land i Øst-Europa jobber innenfor renhold


Sysselsettingen blant kvinner fra EU-landene i Øst-Europa skiller seg en del både fra de vesteuropeiske kvinnene og kvinner uten innvandrerbakgrunn, viser analyse av arbeidsmarkedsstatistikk fra 2013. Den største næringsgruppen blant de sysselsatte østeuropeiske kvinnene er rengjøringsvirksomhet, der 18 prosent er sysselsatt

(SSB, 14.07.16)
Flest svensker, polakker og litauere

Flest svensker, polakker og litauere på korttidsopphold


Totalt var det mer enn 77 400 lønnstakere på korttidsopphold i Norge i 4. kvartal 2015. De største gruppene er unge menn i aldersgruppen 25-39 år som kommer fra Sverige, Polen og Litauen. Flesteparten er ansatt innenfor bygg og anlegg eller blir leid ut gjennom bemanningsbyråer.

(SSB, 27.06.16)
Nye tall fra SSB: Arbeidsinnvandring fortsatt på høyt nivå

Nye tall fra SSB: Arbeidsinnvandring fortsatt på høyt nivå


I alt innvandret 49 000 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge i 2015. Arbeidsinnvandringen gikk mest ned, men er fortsatt på et høyt nivå: 18 000 personer. Det viser nye tall fra Statistik sentralbyrås statistikk Innvandring etter innvandringsgrunn.

(SSB, 17.06.16)
Økt arbeidsløshet blant innvandrere

Økt arbeidsløshet blant innvandrere


Ledigheten blant bosatte innvandrere gikk samlet sett opp med 0,25 prosentpoeng fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Økningen var sterkest blant innvandrere fra Vest-Europa (unntatt Norden) og EU Øst.

(arbeidslivet.no, 15.06.16)
Nærmere 15 prosent av de sysselsatte er innvandrere

Nærmere 15 prosent av de sysselsatte er innvandrere


Nye tall fra Statstisk sentralbyrå (SSB) viser at nærmere 380 000 innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2015. Disse utgjorde 14,7 prosent av sysselsatte totalt. Dette er omtrent samme andel som året før. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa var den største gruppen med nærmere 114 000 sysselsatte.

(SSB, 08.06.16)
Fortsatt flest polakker blant innvandrerne

Fortsatt flest polakker blant innvandrerne


Tall fra SSB viser at polakker fortsatt er den klart største gruppen bosatte innvandrere her i landet med 95 700 personer. Deretter følger litauere (37 400 bosatte), svensker (37 000) og somaliere (28 300). Barn av innvandrere fra Polen er nå den tredje største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Denne gruppen har vokst fra i underkant av 800 per 1. januar 2004, til 10 000 personer tolv år senere. 

(SSB, 03.03.16)
Arbeidsledighet blant innvandrere, 4. kvartal 2015

Arbeidsledighet blant innvandrere, 4. kvartal 2015


Tall fra Statistisk sentralbyrå for arbeidsledighet blant innvandrere 4. kvartal 2015 viser at ledigheten gikk mest opp blant EU-innvandrere. Mange innvandrere fra Vest-Europa arbeider i oljerelaterte næringer og de har derfor blitt spesielt berørt av innskrenkningene i disse næringene. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa, som i hovedsak er arbeidsinnvandrere, hadde i november 2015 en ledighetsprosent på 8,2 prosent. Den registrerte ledigheten november 2015 var for innvandrere 7,0 prosent, resten av befolkningen 2,1 prosent, befolkningen som helhet 2,9 prosent.

(SSB, 11.02.16)