Ukrainske flyktningar bidrar til folkevekst

Ukrainske flyktningar bidrar til folkevekst


Det samla folketalet i Noreg gjorde eit uvanleg stort byks og auka med 20.000 menneske i andre kvartal i år, trass i fødselsunderskot. I hovudsak på grunn av dei ukrainske flyktningane, konkluderer SSB.

NRK Vestland, 25.08.22
Innvandring frå Ukraina gav uvanleg stor folkeauke i 2. kvartal

Innvandring frå Ukraina gav uvanleg stor folkeauke i 2. kvartal


Folketalet i Noreg auka med 20 000 personar i 2. kvartal. Mykje av auken skuldast innvandringar frå Ukraina. Samstundes var tala på fødde det lågaste i eit 2. kvartal SSB har målt i statistikken si historie.

SSB, 18.08.22

Stor økning i utenlandske pendlere


Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det ble 195 000 flere jobber på ett år. Det har også vært stor økning i utenlandske pendlere. I første kvartal 2022 så vi for første gang siden utbruddet av pandemien at antallet utenlandske pendlere, også kalt ikke-bosatte, økte sammenlignet med samme periode året før. Denne utviklingen fortsetter også i 2. kvartal.

SSB, 09.08.22
Fortsatt flest polske arbeidsinnvandrere

Fortsatt flest polske arbeidsinnvandrere


Innvandringen er nå tilbake på samme nivå som før koronapandemien. 38 600 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i 2021 – 12 600 flere enn i 2020. I likhet med de tre foregående årene, var arbeid viktigste også i 2021 – 16 900 personer med ikke-nordisk statsborgerskap innvandret på grunn av arbeid.

SSB, 07.07.22
Hvem er arbeidsinnvandrerne fra de nyeste EU-landene?

Hvem er arbeidsinnvandrerne fra de nyeste EU-landene?


I perioden 1990-2020 innvandret 319 900 ikke-nordiske statsborgere til Norge for å arbeide. 271 700 av dem var statsborgere i et EØS-land. Før 2004 kom det svært få til Norge fra EØS-land for å arbeide. Den årlige arbeidsinnvandringen herfra var på mellom 500 og 2 000.

Tre av fire arbeidsinnvandrere fra EØS-området som i dag er bosatt i Norge, er fra et av de nyeste EU-landene i Øst-Europa.

SSB, 28.06.22
Hvor mange ukrainere jobber i Norge?

Hvor mange ukrainere jobber i Norge?


I overkant av 4 800 ukrainere jobbet i Norge i april 2022. Det er omtrent 700 flere enn samme måned i 2021. 2 av 3 ukrainere som jobber i Norge er kvinner, og de fleste er unge.

SSB, 20.06.22
Viken er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft

Viken er mest avhengig av utenlandsk arbeidskraft


Andelen arbeidsinnvandrere og utenlandske pendlere blant de sysselsatte i Norge økte fra 2 prosent i 2003 og til 8 prosent i 2020. Viken er fylket der andelen er høyest, noe som kan henge sammen med at det er fylket hvor det er høyest aktivitet innen bygg- og anlegg. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB, 09.06.22
Høy innvandring og lav utvandring 1. kvartal bidro til største folkeøkning siden 2015

Høy innvandring og lav utvandring 1. kvartal bidro til største folkeøkning siden 2015


I årets første kvartal innvandret 14 600 personer til Norge, og 5 300 personer flyttet ut av landet. Det viser ny befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Høyere innvandring og lavere utvandring bidro til den høyeste folkeøkningen i 1. kvartal siden 2015, selv om fruktbarheten var lavere og dødligheten høyere enn i samme kvartal i fjor.

SSB, 19.05.22
Utenlandsk arbeidskraft: Flere pendler til Norge for å jobbe

Utenlandsk arbeidskraft: Flere pendler til Norge for å jobbe


For første gang siden utbruddet av korona vokser antallet som pendler til Norge for å jobbe. – Dette må sees i sammenheng med at innreiserestriksjoner og karanteneregler inn til Norge ble opphevet i starten av februar i år, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB, 09.05.22
Den grenseløse arbeidskraften

Den grenseløse arbeidskraften


Arbeidskraft fra utlandet har lenge vært viktig for sysselsettingen i Norge. Spesielt etter utvidelsene av EU i 2004 og 2007 har Norge framstått som et land det er attraktivt for mange å reise til for å arbeide. De fleste utenlandske arbeidstakere har bosatt seg i Norge, men utenlandske pendlere utgjør også en viktig sysselsatt gruppe, skriver Christoffer Berge, Leif Andreassen og Tonje Køber i en ny artikkel fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB, 28.04.22
Flyttinger 2021: Innvandrerne holder folketallet oppe i mange kommuner. Flere polakker enn på mange år

Flyttinger 2021: Innvandrerne holder folketallet oppe i mange kommuner. Flere polakker enn på mange år


Etter at korona ga en markert nedgang i innvandringene i 2020, kom det igjen betraktelig flere innvandrere i 2021, noe som har hjulpet på befolkningsutviklingen i mange kommuner. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2021 var 54 000 innvandringer og 34 300 utvandringer, noe som er om lag på nivå med 2018 for både inn- og utvandring.

SSB
30 prosent færre utstasjonerte de siste 5 årene

30 prosent færre utstasjonerte de siste 5 årene


I løpet av 2021 var det i underkant av 16 500 utstasjonerte arbeidstakere i Norge. Sett bort fra en liten økning mellom 2018 og 2019, har det vært nedgang i antall utstasjonerte helt siden 2016. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SSB, 30.03.22

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie