Skip to main content
 

Må si nei til verftsoppdrag grunnet mangel på folk

18. desember 2023

Lokalt eide Skarvik verft har god dekning i ordrebøkene, men tilgang på folk er et problem.

Verftseier Marius Løken forklarer at det er en utfordring med lav grunnbemanning. Han mener det i stor grad er innleid arbeidskraft som i dag bygger landet, men at dette ikke er sunt å basere helårsdrift på.

– Det må være en viss andel i grunnbemanningen. Baserer du driften på innleie, er det fort gjort å miste kontroll. Det er et fagområde som fortjener langt mer framsnakk for de som skal velge yrkesvei, sier Løken.

Samtidig er han kritisk til innskrenkingen i innleiereglene:

– Det er litt rart. Bransjen trenger sårt arbeidsfolk, og skoleverket klarer ikke å levere. Samtidig er det ordnete forhold, og alle får betaling på lik linje. Det er ikke lenger snakk om «underbetalte polakker», sier han.

Nyhet